Aktuelles2017-09-15T08:45:18+02:00

Aktuelles

19June 2020

KoMoDnext

19-06-2020|Intertraffic|

Oprogramowanie do zarządzania ruchem VTmanager firmy GEVAS software od wielu lat steruje ruchem w systemie zarządzania ruchem w Dusseldorfie. Wraz z projektem KoMoDnext, system jest rozbudowany o nową, otwartą [...]

19June 2020

KoMoDnext

19-06-2020|Intertraffic|

The traffic management software VTmanager by GEVAS software has been directing the traffic in the system of traffic  management center in Düsseldorf for years. Within KoMoDnext, it is extended [...]

19June 2020

KoMoDnext

19-06-2020|Intertraffic|

Die Verkehrsmanagementsoftware VTmanager von GEVAS software lenkt seit Jahren den Verkehr in der Verkehrssystemmanagement-Zentrale in Düsseldorf. Im Rahmen von KoMoDnext wird diese um eine neuartige offene V2I Plattform (Vehicle [...]

28January 2020

“System informacji o sygnalizacji świetlnej AUDI” w Dusseldorfie efektem współpracy z GEVAS software

28-01-2020|Forschung|

Dusseldorf jest jednym z pierwszych miast w Europie, gdzie 28 stycznia firma Audi AG uruchomiła usługę "Ampelinfo Online". W Dusseldorfie, w kilku kooperatywnych projektach badawczych opracowano innowacyjne rozwiązania z [...]

31July 2019

MENDEL

31-07-2019|Forschung|

Projekt badawczy z elektromobilności zakończony sukcesem 4 lipca w Brunszwiku przedstawiono rezultaty kilkuletnich prac badawczych projektu MENDEL. Odbyły się prezentacje oprogramowania, demonstracje na żywo oraz wykłady. Projekt rozpoczęty w [...]

31July 2019

MENDEL

31-07-2019|Forschung|

Research project on electromobility successfully completed Finalisation of a successful research project: On 4th of July, the results of the MENDEL project, including numerous speeches, software presentations and a [...]

31July 2019

MENDEL

31-07-2019|Forschung|

Forschungsprojekt zur Elektromobilität erfolgreich abgeschlossen Schlussakkord für ein erfolgreiches Forschungsprojekt: Am 4. Juli wurden in Braunschweig im Rahmen einer Abschlussveranstaltung die Ergebnisse des MENDEL-Projekts präsentiert, dazu gab es zahlreiche [...]

9November 2018

IVS-Referenzarchitektur für Verkehrsinformation im Individualverkehr

09-11-2018|Forschung|

Projekt erfolgreich abgeschlossen. Die IVS-Referenzarchitektur für Verkehrsinformation im Individualverkehr konkretisiert das Rahmenwerk für IVS-Architektur in Deutschland (RIAD) für die IVS-Dienstekategorie Verkehrsinformation im Individualverkehr. Gegenstand der IVS-Referenzarchitektur für Verkehrsinformation [...]

4July 2017

mobil.TUM 2017

04-07-2017|Bez kategorii|

Konferencja mobil.TUM z udziałem GEVAS software 04.07. - 06.07.2017 Zapoznaj się z naszą infografiką "The Intelligent Transport System of TRISTAR - Theory becomes Practice" i weź udział w dyskusji [...]

4July 2017

mobil.TUM 2017

04-07-2017|Allgemeines|

GEVAS software auf der mobil.TUM - 04.07. - 06.07.2017. Besuchen Sie unser Poster "The Intelligent Transport System of TRISTAR - Theory becomes Practice" und diskutieren Sie mit uns über unsere [...]

23March 2017

Komunikat prasowy: TomTom i GEVAS software uruchamiają nowatorską funkcjonalność systemu sterowania ruchem we Frankfurcie i Duesseldorie

23-03-2017|Bez kategorii|

Firma TomTom (wraz z GEVAS software) opublikowały dziś komunikat prasowy informujący o współpracy w zakresie rozbudowy systemu zarządzania ruchem we Frankfurcie oraz Duesseldorfie. Oprogramowanie do zarządzania ruchem VTmanager zostanie [...]

23March 2017

Pressemitteilung: TomTom und GEVAS software ermöglichen modernes Verkehrsmanagement in Frankfurt und Düsseldorf

23-03-2017|Forschung|

TomTom (und GEVAS) haben heute eine Pressemitteilung herausgegeben, bei der die Zusammenarbeit zwischen der Verkehrsmanagementsoftware VTmanager von GEVAS und den Live Daten von TomTom in den Städten Frankfurt am [...]

16March 2017

Komunikat prasowy: Informacje drogowe portalu www.mainziel.de dostępne na oficjalnym profilu miasta Frankfurt na Twitterze

16-03-2017|Bez kategorii|

Zintegrowane centrum zarządzania ruchem (IGLZ) we Frankfurcie, działające w oparciu o narzędzie VTmanager firmy GEVAS software tweetuje! Korki na Hofstraße, utrudnienia ruchu w tunelu portowym z powodu prac konserwacyjnych, [...]

16March 2017

Pressemitteilung: mainziel-Meldungen jetzt auch auf Frankfurter Twitter-Account

16-03-2017|Forschung|

Die Integrierte Gesamtverkehrsleitzentrale (IGLZ) Frankfurt am Main mit der Verkehrsmanagementsoftware VTmanager von GEVAS software twittert nun. Fahrbahnverengung in der Hofstraße, Sperrung des Hafentunnels wegen Instandsetzungsarbeiten, geänderte Verkehrsführung am Dornbusch [...]

16February 2017

MENDEL

16-02-2017|Bez kategorii|

Projekt badawczy MENDEL obejmuje cele związane z tworzeniem efektywnych procedur, wprowadzających rozwiązania elektromobilności w transporcie publicznym. By osiągnąć ten cel opracowywane są metody optymalizacji rozmieszczania infrastruktury stacji ładujących, planowania [...]

16February 2017

MENDEL

16-02-2017|Forschung|

The MENDEL research project embraces the goal of creating efficient procedures for introducing electro-mobility to public transportation. To reach this goal, optimization methods for the distribution of charging infrastructure, operational [...]

16February 2017

MENDEL

16-02-2017|Forschung|

Das Forschungsprojekt MENDEL hat das Ziel effiziente Verfahren für die Einführung der Elektromobilität im Öffentlichen Verkehr zu schaffen. Hierzu werden Optimierungsverfahren sowohl für die Verteilung der Ladeinfrastruktur, die betriebliche Planungsseite [...]

8December 2016

TRENDS-Kernel

08-12-2016|Bez kategorii|

20 - lecie zasilania sterowników sygnalizacji świetlnych w sposób bezpośredni z wykorzystaniem TRENDS-Kernel W roku 1966 pierwsze sterowniki sygnalizacji świetlnej w Monachium zostały zasilone danymi w sposób bezpośredni [...]

8December 2016

TRENDS-Kernel

08-12-2016|Forschung|

20th anniversary of direct supply of traffic signal controllers with the TRENDS-Kernel In 1996, the first traffic signal controllers in Munich were supplied directly with the TRENDS kernel. The TRENDS [...]

8December 2016

TRENDS-Kern

08-12-2016|Forschung|

20 Jahre Direktversorgung von Lichtsignalanlagen mit dem TRENDS-Kern 1996 wurde die erste Lichtsignalanlage in München mit dem TRENDS Kern automatisch direktversorgt. Der TRENDS Kern ist ein bewährtes System zur Knotenpunktsteuerung [...]

13July 2016

CROSSIG 6.1

13-07-2016|Bez kategorii|

CROSSIG 6.1 będzie dostępny od września 2016 Główne korzyści platformy CROSSIG 6.1 Nowy przyjazny użytkownikowi graficzny edytor służący do zasilania wszystkich obiektów na planie skrzyżowania (wraz z wyznaczaniem [...]

13July 2016

CROSSIG 6.1

13-07-2016|Forschung|

CROSSIG 6.1 will be available from September 2016. Your main new benefits from CROSSIG 6.1: New user-friendly graphical intersection editor for a complete supply from the (and as before graphical [...]

13July 2016

CROSSIG 6.1

13-07-2016|Forschung|

Ab September 2016 ist das neue CROSSIG 6.1 erhältlich! Wesentliche Neuerungen von CROSSIG 6.1 sind: RiLSA 2015 und HBS 2015. Neuer Graphischer Knotenpunkteditor zur Versorgung aller Objekte des Knotenpunktes aus [...]

10August 2015

VISSIM-TRENDS

10-08-2015|Allgemeines|

Neue Schnittstelle erhältlich Die neue externe Schnittstelle für PTV VISSIM zur Ansteuerung des TRENDS-Kerns in der Simulation ersetzt die bisherige „TRENDS429.exe“. Die Schnittstelle hat die folgenden neuen Funktionalitäten: Simulation der [...]

Go to Top