Narzędzie automatycznego monitorowania jakości firmy GEVAS software zostało rozbudowane o dodatkowy, obszerny moduł do analizy jakości transportu publicznego.

Nowoczesny, webowy interfejs użytkownika pozwala zobrazować wiele parametrów monitorujących jakość transportu publicznego: od prostych błędów z punktów meldunkowych, po statystyki czasu jazdy, czasów przyjazdu i innych szczegółowych analiz. Wszystkie niezbędne narzędzia analityczne są dostępne w formie tabelarycznej, graficznej, jak również kartograficznej oraz jako rejestratory planów sygnalizacji.

Zastosowana strona podglądu umożliwia szybkie rozpoznanie problemu i wskazanie sytuacji, w których potrzebne jest podjęcie dalszych działań.

Istniejąca dotychczas funkcjonalność analizy jakości dla detekcji, danych grup sygnalizacyjnych oraz zielonych fal jest w ten sposób uzupełniona przez dodatkowy moduł i przyjmuje postać kompletnego rozwiązania.

Moduł transportu publicznego VTanalyzer oferuje:

  • Wizualizację indywidualnych łańcuchów raportów (z rozróżnieniem na linię i trasę) w formie tablic i diagramów
  • Wizualizację błędów z punktów meldunkowych z rozróżnieniem na raporty brakujące, niezgodne z kolejnością oraz powielone (z podziałem na łańcuch raportów, linię i trasę)
  • Wyświetlenie diagramów porównujących częstości występowania punktów meldunkowych w łańcuchach raportów w celu wizualizacji błędów z punktów meldunkowych. Widok pozwala również na podgląd raportowanych tras z podziałem na linie
  • Wyświetlanie częstości występowania scenariusza przyjazdu pojazdu w trakcie wyświetlania sygnału zielonego (bez potrzeby oczekiwania). Ocena jest podzielona na rejestrację pojedynczą i wielokrotną (jednoczesna rejestracja drugiego pojazdu). Opcjonalnie może być rozróżniana pod względem łańcucha raportów, linii oraz trasy.
  • Wizualizację czasów oczekiwania/strat czasu transportu publicznego
  • Wyświetlanie czasów przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami meldunkowymi w łańcuchu raportów za pomocą diagramów. Rzeczywiste czasy przejazdów są porównywane z teoretycznymi czasami przejazdu na tych odcinkach.
  • Wizualizację komunikatów wysyłanych przez transport publiczny w formie tablic, jak również diagramów czasowych.  Diagram pozwala na umieszczenie rejestracji pojazdów względem łańcucha raportów, co jednocześnie poprawia czytelność oceny.
  • Historyczne wyniki analizy, takie jak błędy z punktów meldunkowych, czy wymuszone wylogowania mogą być wczytywane z dłuższego okresu (od miesiąca do roku) i wizualizowane, jako krzywa historyczna.
  • Kartograficzne przedstawianie poszczególnych węzłów wraz z wszystkimi grupami sygnalizacyjnymi
  • Wyświetlanie otrzymanych telegramów

Nie są wymagane żadne prace konfiguracyjne. Dane o łańcuchach raportów są automatycznie wczytywane z plików OIVD, generowanych przez stację inżyniera ruchu, a następnie wykorzystane do przeprowadzenia analiz. Modyfikacje danych zasilających są uwzględniane automatycznie.