Badania

Zajmujemy się zagadnieniami ruchu drogowego przyszłości: komunikacja Car2x (pojazd-otoczenie), obszarowe systemy sterowania ruchem, infrastruktura wspólna.