CROSSIG 6.1 będzie dostępny od września 2016

Główne korzyści platformy CROSSIG 6.1

 • Nowy przyjazny użytkownikowi graficzny edytor służący do zasilania wszystkich obiektów na planie skrzyżowania (wraz z wyznaczaniem punktów konfliktowych).
 • Obsługa standardu MAP/TOPO dla wsparcia zastosowań technologii Car2X.
 • Wsparcie dla wytycznych RiLSA 2015 oraz HBS 2015

Dodatkowo CROSSIG 6.0 posiada oczekiwane funkcje służące do planowania, testowania i zasilania w dane systemów sterowania sygnalizacją świetlną. Główne cechy stanowiska inżynierskiego CROSSIG to:

 • Proces planowania sterowania sygnalizacją świetlną zgodny z OCA (Open Traffic City Association).
 • Wsparcie dla interfejsu OCIT zawarte w podstawowej wersji oprogramowania.
 • Planowanie zgodne z wytycznymi do projektowania sygnalizacji świetlnej takich państw jak: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria.
 • Bezpośrednie zasilanie sygnalizacji świetlnych w dane poprzez openTRELAN/TRENDS*  (dotyczy między innymi sterowników: AVT Stoye, A-Ster, Gesig, MSR, Dynniq (PEEK/STM), Swarco (Signalbau Huber, Dambach), Stührenberg, Sila, Vialis).
 • Elastyczność w programowaniu sterowania adaptacyjnego zależna od stylu pracy inżyniera ruchu.
 • Możliwość implementacji programów sygnalizacji opartych o lokalne sterowanie PTV EPICS oraz adaptacyjne sterownie sieciowe PTV BALANCE.
 • Dostępność w języku polskim, angielskim, niemieckim.
 • Optymalizacja zielonej fali w oparciu o model ruchu z wykorzystaniem algorytmów genetycznych.

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie cen, czy dostępności produktu w modelu CROSSIG as a Service, prosimy o kontakt na crossig@gevas.de.

* Język opisowy TRELAN i graficzny edytor openTRELAN czynią adaptacyjne sterowanie transparentnym i praktycznym. TRENDS kernel to inteligentne oprogramowanie do sterowania adaptacyjnego działające w różnych środowiskach programowych. TRENDS kernel jest wbudowany w prawie każdy sterownik ruchu w obszarze DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), jak i stację testową TRENDS.