W celu poprawy sposobu zarządzania ruchem Zarząd Portu Hamburg (HPA) od września 2017 wykorzystuje rozwiązanie firmy GEVAS software, oparte na modelu ruchu, uzupełniające istniejący system, który bazuje na detekcji wideo, pętlach indukcyjnych oraz urządzeniach Bluetooth.

Nasze narzędzie DRIVERS gromadzi dane z różnych źródeł, a następnie dokonuje ich weryfikacji, porównania oraz integracji w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie oparte o model ruchu eliminuje luki w danych i w rezultacie prowadzi do spójnej i kompleksowej prezentacji aktualnej sytuacji ruchowej na drogach.

Funkcjonalność prognozowania narzędzia DRIVERS umożliwa Zarządowi Portu Hamburg na bardziej efektywną reakcję na zakłócenia ruchu w wewnętrznej sieci drogowej, jak i dostarczanie informacji o ruchu. Oddzielne traktowanie ruchu osobowego i ciężarowego umożliwia lepsze zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie portu, lepsze zarządzanie ruchem przychodzącym do terminala poprzez miejsca postojowe poza portem, jak również dynamiczne zarządzanie ruchem dzięki wykorzystaniu tras alternatywnych.