Projekt badawczy z elektromobilności zakończony sukcesem

4 lipca w Brunszwiku przedstawiono rezultaty kilkuletnich prac badawczych projektu MENDEL. Odbyły się prezentacje oprogramowania, demonstracje na żywo oraz wykłady. Projekt rozpoczęty w styczniu 2016 roku miał na celu obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych związanych z elektromobilnością, głownie poprzez redukcję do minimum obciążenia sieci elektroenergetycznych w procesach ładowania elektrycznych autobusów. Przy projekcie współpracowało wiele firm i instytucji naukowych: AVT STOYE, Fraunhofer IML, GEVAS software, ifak, Niemiecka Agencja Kosmiczna (DLR) oraz INIT jako lider konsorcjum. Rezultaty są imponujące.

W podprojekcie Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych partnerzy projektu opracowali rozwiązania programistyczne do inteligentnego planowania i sterowania zasilaniem autobusów. Opracowano również moduły optymalizacyjne pozwalające określić optymalne rozmieszczenie infrastruktury stacji dla procesów ładowania ad hoc (ładowanie na trasie). Za podstawę do obliczeń służą dane o infrastrukturze operatora sieci elektroenergetycznej oraz dane z rozkładów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej. Zgodnie z takim podejściem nowo opracowane komponenty oprogramowania pozwalają, wraz z upływem czasu, na optymalizację połączeń autobusowych i dystrybucji procesów ładowania. Czas ładowania może być zatem dostosowany do sytuacji: jeżeli krytyczny stan naładowania zostanie zarejestrowany w systemie ITCS (Intermodal Transport Control System), proces ładowania podczas postoju zostanie wydłużony; jeżeli stan naładowania jest wysoki postój może być skrócony, tak aby zmniejszyć obciążenie sieci elektroenergetycznej.

Celem podprojektu ITS było obniżenie zmiennych kosztów operacyjnych. Istotny potencjał oszczędności wynikał ze zmniejszenia liczby kosztownych energetycznie procesów ruszania zatrzymanego pojazdu. W tym celu firma GEVAS software opracowała nowy rodzaj centralnej priorytetyzacji transportu publicznego. Dodatkowo kierowca uzyskiwał informację o czasach zmiany sygnału świetlnego na sygnalizatorze, by mógł dostosować sposób jazdy i uniknąć zatrzymania pojazdu w miejscach innych niż przystanek autobusowy.

Z jednej strony scentralizowana priorytetyzacja transportu publicznego pozwala na wzięcie pod uwagę nowych kryteriów podczas rejestracji autobusu w systemie, takich jak stan naładowania, czy przewidywany czas ładowania ad hoc. Z drugiej strony pozwala na rejestrację pojazdów w systemie bez użycia telegramów R09, a z wykorzystaniem danych lokalizacyjnych GPS. Dzięki temu zredukowane zostają wstępne obciążenia i koszty związane z przyspieszaniem transportu publicznego, ponieważ infrastruktura drogowa nie musi być rozbudowana o urządzenia radiowe. Zbędne są także dodatkowe procesy z tym związane.

W projekcie MENDEL lokalizacja GPS pojazdów uzyskiwana jest na 3 sposoby. W pierwszym poprzez jednostki RSU (Road Side Units) w technologii ITS-G5 połączone przez interfejs OCIT-O V3 / OCIT-C V2 z komputerem ruchu AVT STOYE. W drugim poprzez aplikację mobilną opracowaną przez GEVAS software i zainstalowaną na smartfonie umieszczonym w autobusie. Aplikacja jest przeznaczona np. dla pojazdów spoza regionu, które nie są bezpośrednio połączone z systemem ITCS. W trzeci poprzez bezpośrednie połączenie z centrum sterowania transportu publicznego takim jak ITCS. Bezpośrednie połączenie z ITCS oferuje najszerszą możliwość koordynacji pomiędzy przedsiębiorstwami transportu publicznego, a podmiotem zarządzającym ruchem miejskim. Wszystkie opracowane warianty zostały przetestowane na komputerze sterowania ruchem OCIT firmy AVT STOYE na obszarze testowym DLR. Zademonstrowano również możliwość przeniesienia modelu do istniejącego systemu sterowania ruchem w Brunszwiku. Podczas spotkania podsumowującego prace badawcze odbyły się demonstracje na żywo, prezentacje oprogramowania, a integracja komponentów inteligentnych sieci elektroenergetycznych z komponentami ITS w jeden system okazała się bardzo perspektywiczna.