Projekt badawczy MENDEL obejmuje cele związane z tworzeniem efektywnych procedur, wprowadzających rozwiązania elektromobilności w transporcie publicznym. By osiągnąć ten cel opracowywane są metody optymalizacji rozmieszczania infrastruktury stacji ładujących, planowania i wdrażania operacyjnego. Obszarem testowym jest miasto Brunszwik (Dolna Saksonia), eksploatujące flotę autobusów elektrycznych, wraz z powiązaną infrastrukturą do ładowania pojazdów.

Jako część działań optymalizacyjnych dążymy do realizacji założeń wstępnych. Składają się na nie: aspekty strategiczne w zakresie optymalnego planowania wdrożeń pojazdów, aspekty taktyczne, jak optymalne zarządzanie obciążeniem podczas funkcjonowania oraz aspekty operacyjne wydajnego pod względem zasobów zarządzania przedsiębiorstwami branży komunikacyjnej. W związku z powyższym opracowywane są metody, które podczas operacyjnego planowania wstępnego pozwalają uzyskać idealną równowagę między kursowaniem linii autobusowych, wykorzystywaną infrastrukturą oraz sterowaniem ruchem.

Firma GEVAS software koncentruje się głównie na rozwoju – opartej o centrum sterowania – priorytetyzacji transportu publicznego w ramach platformy wspólnego zarządzania ruchem. W systemie ITCS (Intermodal Transport Control System) pojazdy transportu publicznego są rejestrowane w centrum, lokalizowane na mapie, a następnie w oparciu o różne kryteria optymalizacyjne, zostaje wygenerowana komenda nadająca pierwszeństwo tym pojazdom, która zostaje przesłana do systemu sygnalizacji świetlnej. Procedura sterująca TRENDS zostaje dla tego wspólnego środowiska rozszerzona i z jednej strony reaguje na żądanie z centrum sterowania, a z drugiej strony, dostarcza informację kierowcy wspomagając jego pracę.