Nowy, zewnętrzny interfejs do emulowania rdzenia TRENDS w oprogramowaniu symulacyjnym PTV VISSIM zastąpił poprzednią wersję „TRENDS429.exe”. Posiada on następujące funkcjonalności:

  • Symulacja TRENDS kernel 5.0, 5.1, 5.2 oraz poprzedniej wersji 4.2
  • Symulacja wsadu z TRELAN-TL (SIEMENS)
  • Optymalizacja wydajności
  • Wymiana informacji z sąsiednimi skrzyżowaniami
  • Wymiana zmiennych (import, export) poprzez centralę (wartości AP)
  • Zmiana programów sygnalizacji w opraciu o czas (automatyka roczna)
  • Symulacja algorytmów PTV EPICS oraz PTV BALANCE poprzez TRENDS (wymaga dodatkowego modułu PTV VISSIM) zgodnie z rzeczywistą implementacją na sterownikach

Zasilanie sterowników w symulacjach odbywa się w sposób analogiczny do bezpośredniego zasilania rzeczywistych sterowników ruchu drogowego ze stanowiska inżynierskiego CROSSIG. Dodatkowo, w oprogramowaniu CROSSIG istnieje możliwość exportu plików definicji przejść międzyfazowych (*.pua). Powiązanie to jest możliwe poprzez interfejs „External Signal Control LSA” i jest dostępne w VISSIM w wersjach 5,6,7, i 8.