Project Description

Referencyjna architektura ITS dla informacji o ruchu w transporcie indywidualnym

Referencyjna architektura ITS ma na celu uszczegółowienie framework’a RIAD (Rahmenwerk für IVS-Architektur in Deutschland) w kategorii usług ITS dotyczących informacji o ruchu w transporcie indywidualnym.

Obejmuje ona wszelkie informacje dla użytkowników dróg niezależnie od medium komunikacji. Są to informacje przekazywane drogą radiową (rozgłośnie radiowe, sieci WLAN, technologie DMR, telefonia komórkowa, itp.) do urządzeń użytkowników końcowych, jak również za pomocą komunikacji C2X, a także znaków zmiennej treści.

Model procedury architektury ITS – oparty na metodzie rozwoju TOGAF (The Open Group Architecture Framework) – jest wykorzystywany do opracowania architektury referencyjnej ITS zgodnie z RIAD.

Rozwój ten odbywa się w następujących fazach.

  1. Faza wstępna
  2. Faza A: Przedstawienie wizji architektury
  3. Faza B: Architektura biznesowa
  4. Faza C: Architektura systemu informacyjnego obejmująca architekturę danych i aplikacji

W fazie wstępnej następuje adaptacja i integracja modeli oraz zdefiniowanie istotnych reguł rozwoju architektury. W fazie A określa się cele rozwoju architektury. Efektem prac w fazach B i C jest powstanie rdzenia architektury ITS. Faza B określa aktualny i pożądany stan architektury biznesowej. Następuje eliminacja różnic i powstaje m.in. diagram procesów biznesowych. Faza C określa aktualny i pożądany stan architektury danych i aplikacji.

Aby zapewnić metodyczne i kompleksowe podejście w procesach rozwoju architektury ITS fazy dzielą się na etapy podrzędne.

Czas trwania: 2016 – 2018

Zamawiający:
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

Wykonawca:
GEVAS software GmbH

Podwykonawcy i eksperci zewnętrzni:
ifak – Institut für Automation und Kommunikation e.V. Magdeburg
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg
BMW Forschung und Technik GmbH
INRIX Europe GmbH
OCA – Open Traffic Systems City Association e.V.
Stadt Frankfurt am Main
Stadt Kassel
Landeshauptstadt München
Landeshauptstadt Stuttgart
Hamburg Port Authority