Project Description

Dążenie do zrównoważonego, bezpiecznego, czystego i efektywnego transportu, który spełnia wymagania nowoczesnego społeczeństwa, jak również ambicje niemieckich firm do bycia technologicznym liderem połączyły innowacyjne i wykwalifikowane podmioty z kręgów nauki i przemysłu we wspólnych działaniach w obszarze „Automatycznej jazdy w środowisku sieciowym„. Podmioty te, we współpracy z BiDiMoVe Hamburg (Bidirectional Multimodal Networking), działają w projekcie, w którym skoncentrowano się na bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz ochronie usług i danych – podkreślając ukierunkowanie Hamburga na wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz implementacji kompleksowych strategii ITS.

BiDiMoVe Hamburg ma na celu implementację i testy Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) dla zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego współpracujących ze sobą komponentów ITS. Proces ten ma być zakończony w ciągu 30 miesięcy od rozpoczęcia projektu i służyć jako platforma pilotażowa dla przyszłych scenariuszy wdrożeniowych na poziomie krajów związkowych i federalnym.

Obszary zastosowań to optymalizacja funkcjonowania i bezpieczna priorytetyzacja określonych środków transportu (transport publiczny, pojazdy służb ratunkowych), a także ostrzeganie o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach na skrzyżowaniach z udziałem podatnych na zagrożenia użytkowników dróg (rowerzyści oraz piesi). W celu umożliwienia ukierunkowanej komunikacji pomiędzy różnymi użytkownikami dróg musza zostać określone i zaimplementowane nowe procesy zarządzania certyfikatami i uprawnieniami.

Miasto Hamburg wykorzystuje flotę autobusów miejskich w wybranym obszarze badawczym do testowania technologii w warunkach rzeczywistych w zakresie przydatności w codziennym użytku, wydajności oraz odbiorze przez pasażerów.

By zapewnić możliwość przenoszenia usług V2X opracowanych w projekcie, nowe interfejsy OCIT (Open Communication Interface for Road Traffic Control Systems) kooperatywnej infrastruktury miejskiej będą wykorzystane po raz pierwszy w ścisłej współpracy z Grupą Deweloperów OCIT (ODG – OCIT Developer Group) oraz Stowarzyszeniem Otwartych Systemów Ruchu (OCA -Open Traffic Systems City Association e. V.).

Firma GEVAS software jest zaangażowana w projekt w obszarze sytuacyjnego sterowania sygnalizacją świetlną tj. elastyczne pod względem kryteriów przyspieszanie transportu publicznego. Oprogramowanie do centralnej rejestracji i prognozowania czasów przełączania będzie dalej rozwijane w celu osiągnięcia określonego poziomu priorytetu w zależności od zmiennych zależnych oraz dokładniejszej prognozy przełączeń dla innych użytkowników dróg. W efekcie doprowadzi to do zredukowania czynności hamowania i przyspieszania podczas jazdy oraz zmniejszenia ilości straconego czasu.

Czas trwania: 2018 – 2020

Partnerzy projektu:
Freie und Hansestadt Hamburg (BWVI, LSBG), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, GEVAS software GmbH, Hamburger Hochbahn AG, Institut für Automation und Kommunikation e. V., NXP Semiconductors Germany GmbH

Projekt wspierany przez BMVI (Dotacja „Automatyczna jazda w środowisku sieciowym”)