Project Description

W aglomeracji miejskiej Wiednia i okolic żyje ponad 2,7 mln mieszkańców. Ruch drogowy w tak dużych regionach metropolitalnych może być zorganizowany w sposób efektywny, gdy wszystkie środki transportu i cała infrastuktura komunikacyjna są zintegrowane w jeden system sterowania ruchem: ulice w centrum miasta i poza nim, drogi szybkiego ruchu, kolej miejska, metro, linie autobusowe i tramwajowe. W Wiedniu powstaje obecnie kompleksowy system informacji o ruchu: ITS Vienna Region. W projekcie cooperatiV firma GEVAS software Austria jest głównym partnerem w konsorcjum, które wykona zoptymalizowaną rozbudowę istniejącego operacyjnego systemu sterowania sygnalizacją świetlną.

coopertiV oznacza zatem kooperatywny system sterowania w Wiedniu. System informacji o ruchu ITS Vienna Region będzie połączony ze sterowaniem sygnalizacją świetlną. Otwarte interfejsy do miejskiego podsystemu sterowania ruchem, operacyjnego systemu sterowania przedsiębiorstwa komunikacyjnego ÖBB Postbus oraz do systemu ruchu autostradowego łączą miasto, tereny pozamiejskie, drogi ekspresowe i transportu publiczny.

Adaptacyjne sterowanie sieciowe oraz kompleksowe zarządzanie strategiczne mają pozytywny wpływ zarówno na ruch indywidualny jak i transport publiczny. Zastosowane metody sterowania i uprzywilejowania transportu publicznego w znacznym stopniu poprawiaja parametry ruchu. Ponadto projekt cooperatiV demonstruje jak z otwartym systemem sterowania integrować dodatkowe podsystemy. Sterowanie obszarowe uwzględniające w swoim działaniu parametry środowiska, pokazuje że adaptacyjne sterowanie sieciowe przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza, w tym redukcji obciążenia powietrza pyłem zawieszonym. Przez zmniejszenie liczby zatrzymań, czasów oczekiwania na skrzyżowaniach, czasów podróży, a także przesunięcie korków w miejsca sieci o dużym dostępie do świeżego powietrza można w znacznym stopniu obniżyć zanieczyszczenie powietrza i poziom hałasu.

coopertiV to przyjazdy użytkownikom, kompleksowy system sterowania i zarządzania ruchem dla miasta Wiednia. Projekt zawiera już podstawowe podsystemy adaptacyjnego sterowania siecią i strategicznego zarządzania ruchem na drogach miejskich, podmiejskich, szybkiego ruchu oraz dla transportu publicznego. Otwarta architektura systemu i jego wielofunkcyjna skalowalność tworzy centrum rozwiązań w zakresie zarządzania ruchem w Wiedniu, które znacznie przewyższa powszechnie stosowane rozwiązania.

Czas trwania: 2008 – 2011

Projekt wspierany przez Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii