Project Description

DRIVERS – wykorzystanie informacji do kierowania ruchem

Ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na mobilość w mieście stawia przed zarządzającymi ruchem nowe wyzwania. Zgodność z europejskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi poziomów emisji zanieczyszczeń oraz ochrony wrażliwych obszarów zamieszkałych, to tylko niektóre z zadań miejskiego zarządzania ruchem.

DRIVERS jest rozwiązaniem służącym do zarządzania ruchem, opierającym sie na modelu ruchu. Precyzyjne informacje o ruchu są obliczane w czasie rzeczywistym, a także prognozowane na kolejne 60 minut. Aktualne, a także prognozowane informacje o ruchu drogowym mogą być automatycznie udostępnione dla użytkowników dróg.

Stwórz własne SMART CITY z DRIVERS.

Integracja danych w czasie rzeczywistym

W nowoczesnym centrum zarządzania ruchem dane o ruchu są zbierane z różnych źródeł. Technologia FCD (Floating Car Data), detekcja, informacje o wypadkach i robotach drogowych, to tylko przykłady danych opisujących ruch, z którch generowane są zrozumiałe dla użytkowników informacje.

DRIVERS umożliwia gromadzenie tych danych oraz porównywanie, sprawdzanie ich poprawności i integrację w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie oparte o model ruchu eliminuje luki w danych i w rezultacie prowadzi do spójnej i kompleksowej prezentacji aktualnej sytuacji ruchowej na drogach.

Zdarzenia, które mają przestrzenno-czasowy wpływ na ruch drogowy mogą być przewidywane dla różnych okresów czasu.

Inteligentne zarzadzeni ruchem drogowym

Algorytmy analizy danych umożliwiają proaktywne zarządzanie ruchem. Obecne i przyszłe informacje o ruchu drogowym są dostarczane w tym samym czasie, dlatego za pomocą stosownych środków można zapobiegać zbliżajacym się sytuacjom wystąpienia wąskich gardeł w sieci drogowej.

DRIVERS stanowi więc podstawowy element inteligentnego systemu zarządzania ruchem.

Otwarte interfejsy

Dzięki otwartym interfejsom, DRIVERS może być zastosowany w każdym centrum sterowania ruchem drogowym. Ponadto posiada on niemal nieograniczone możliwości robudowy o nowe funkcjonalności dzięki zastosowaniu technologi wtyczek (plug-in).

Aktualny zakres funkcjonalności:

  • Prognoza danych z detekcji
  • Obliczanie, prognozowanie i dostarczanie macierzy zapotrzebowania na ruch
  • Obliczanie aktualnej i prognozowanej sytuacji na drogach
  • Integracja danych z sygnalizacji świetlnej w czasie rzeczywistym
  • Integracja i symulacja danych z sygnalizacji świetlnej w trybie offline w oparciu o pliki OIVD
  • Integracja danych w czasie rzeczywistym z systemu detekcji FCD/bluetooth/przepływu ruchu
  • Integracja danych o zdarzeniach drogowych (roboty drogowe, zamknięcie pasów i całych ulic)
  • Wizualizacja danych w trybie online

Informacje o produkcie:

Icon

DRIVERS

Download 4.69 MB

DRIVERS pozwala zarządcom na monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym

Referencje:

Frankfurt
Gdansk
Gdynia
Salzburg
Regensburg
Belgrade
Remscheid
Hamburg Port Authority (HPA)