Project Description

W projekcie Dmotion utworzono zintegrowane zarządzanie strategiczne w regionie metropolitalnym Dusseldorf. Jest to pewny krok w kierunku kooperatywnego zarządzania ruchem.

Co kryje się za kooperatywnym podejściem do zarządzania ruchem? Ruch drogowy w obszarach metropolitalnych może być sterwowany w sposób rozsądny tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ruchu są zaangażowani, a ich infrastruktury są ze sobą połączone.

Miasto Dusseldorf jest dobrym przykładem: ruch charakteryzuje się bardzo dużą liczbą podróżnych. Szacuje się, że ponad 400 tysięcy osob dziennie przyjeżdża do miasta samochodem – większość z powodów zawodowych. Ponadto duża liczba centrów handlowych i bogata oferta kulturalna przyciągają gości z przedmieść i okolic. Miejska sieć drogowa cechuje się tzw. czworokątem autostradowym i licznymi ulicami dojazdowymi. Ta struktura sieciowa ofertuje optymalne warunki dla zintegrowanego zarządzania ruchem pomiędzy miastem i przedmieściami.

System zarządzania ruchem miasta Dusseldorf i kraju związkowego Nadrenia Północna – Westfalia tworzą podstawy dla systemu Dmotion. Połączenie tych dwóch systemów prowadzi do nowego, zintegrowanego systemu zarządzania oraz umożliwia włączenie do projektu dostawców usług mobilności.

Dzięki Dmotion region metropolitalny Dusseldorf dysponuje wspólnym, kompleksowym systemem raportującym o aktualnej sytuacji w ruchu drogowym. W przypadku zatorów drogowych mogą być używane nowe ujednolicone strategie sterwowania. Strategiczne sterowanie sygnalizacją i przełączanie tablic i znaków zmiennej treści pozwala prowadzić kierowców na trasy alternatywne. Wszystkie informacje o sytuacji drogowej mogą być również udostępnione w Internecie.

Firma GEVAS software była odpowiedzialna za prace związane z AK 200 (podsystem raportowania o sytuacji drogowej) oraz AK 300 (podsystem zarządzania strategicznego), jak również za wszystkie prace związane z zaprojektowaniem i implementacją interfejsów wymiany danych OCIT.

Czas trwania: 2005 – 2009

Projekt wspierany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii