Project Description

Zarządzanie ruchem w Düsseldorf

Sterowanie ruchem w obszarze metropolitalnym może działać w sposób inteligentny jedynie wtedy, gdy wszystkie elementy infrastruktury są ze sobą połączone. W Dusseldorfie jest zastosowane właśnie tak wszechstronne rozwiązanie.

GEVAS software był odpowiedzialny za tworzenie całego systemu zarządzania ruchem, w tym między innymi za komponety zarządzania strategicznego i zarządzania zdarzeniami.

Projekt ten, to konsekwetne dążenie do modelu kooperatywnego zarządzania ruchem. Systemy miasta Dusseldorf i landu Nadrenia Północna-Westfalia tworzą jedno, w pełni zintegrowane środowisko. Dzięki strategicznemu sterowaniu sygnalizacjami świetlnymi, tablicami informacyjnymi oraz znakami zmiennej treści uczestnicy ruchu są kierowani na trasy alternatywne. Wszystkie informacje są również dostępne w Internecie.

Zamawiający:
City of Düsseldorf, Office for Traffic Management