Project Description

Zarządzanie ruchem we Frankfurcie

Od 2001 roku Frankfurt nad Menem realizował projekt zintegrowanego cetrum sterowania ruchem. Charakteryzuje się on mocno skomplikowanym układem sieci drogowej. Dostarczanie uczestnikom ruchu aktualnych informacji o sytuacji drogowej w mieście jest możliwe dzięki połączeniu prawie wszystkich potencjalnych dostawców danych, urządzeń wykonawczych, centrów danych oraz innych partnerów. Umożliwa to oddziaływanie na sytuację drogową w mieście.

Inteligentny system sterowania ruchem, taki jak ten zastosowany we Frankfurcie, to najbardziej efektywne rozwiązanie na dużą gęstość ruchu drogowego przy jednoczesnie jak najlepszym zagospodarowaniu już istniejącej infrastruktury.

GEVAS software był w tym projekcie odpowiedzialny za kluczowe elementy systemu. Centrum sterowania obejmuje raportowanie stanu ruchu, zarządzanie strategiczne oparte o system Workflow oraz zarządzanie zdarzeniami. Ponadto zawiera internetowy portal informacyjny (www.mainziel.de) i interfejsy do podłączenia źródeł i odbiorców danych. System jest nieustannie rozbudowywany – głównie poprzez dołączanie kolejnych sterowników ruchu drogowego obsługujących protokół komunikacyjny OCIT.

Zamawiający:
Frankfurt nad Menem

Aktualne informacje:  www.mainziel.de