Project Description

SLF – Bezpłatny transport dla uczniów i stażystów w Austrii

Każdego dnia ponad 200 000 uczniów i stażystów w krajach związkowych Górnej i Dolnej Austrii, Burgerland korzysta z komunikacji autobusowej i kolejowej w drodze do szkoły i pracy. Bezpłatne przejazdy są dofinansowywane przez austriackie ministerstwo polityki społecznej i ochrony konsumentów i zarządzane przez stworzyszenia transportowe w krajach związkowych. W przypadku tego projektu są to OÖVV ( Oberösterreichischer Verkehrsverbund), oraz VVNB (Verkehrsverbund Niederösterreich/Burgenland).

W ramach stowarzyszeń transportowych zorganizowanych jest wiele podmiotów publicznych i prywatnych, które dysponują flotami autobusów i pociągów oraz dostarczają osobom uprawnionym bezpłatne bilety.

W konsekwencji system w ramach którego bezpłatne bilety sa dystybuowane i rozliczane musi poprawnie obsługiwać duże ilości danych i dużą liczbę użytkowników.

W Lipcu 2003 powstaje system, który spełnia te wymagania. Dzięki technologii firmy GEVAS software system gwarantuje, że koncepcja bezpłatnych przejazdów działa niezawodnie od momentu wydawania biletów aż do ich rozliczania.

System jest podzielony na 4 moduły. Jednostka centralnej administracji służy do zarządzania danymi. Jednostka wnioskowania i wydawania biletów odpowiada za generowanie biletów. Moduł analiz i statystyk pozwala na przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej danych statystycznych. Jednostka alokacji i dystrybucji służy do podziału i dystrybucji funduszy pomiędzy firmy transportowe zaangażowane w projekt.

Dla przewoźników działających w ramach wielu stowarzyszeń firma GEVAS software przygotowała system tzw. Parasola SLF, który umożliwia integrację danych. U przewoźnika ÖBB-Postbus GmbH system ten jest wykorzystany do zintegrowania danych ze stowarzyszeń transportowych w krajach związkowych. System SLF oferuje istotne korzyści organizacyjne dla pasażerów, jak i oferentów usług. Pasażerowie bedący studentami i stażystami mogą w dowolny sposób wybrać środek transportu podczas całego semestru nauki i potrzebują tylko jednego biletu bez względu na liczbę przewoźników, z których korzystają w trakcie podróży. Podczas wnioskowania o bilet wypełniają tylko jeden formularz.

Administrowanie i rozliczanie bezpłatnych przejazdów to proces szybki i efektywny. Dane pasażerów są wprowadzane do „inteligentnego dokumentu PDF” na witrynie internetowej dowolnego przewoźnika, weryfikowane i przesyłane do bazy danych, po czym może nastąpić wydruk biletu. Poprzez ten sam dokument PDF dane w bazie mogą być edytowane w dowolnym momencie. Proces wydawania biletów jest krótki – trwa średnio około minuty. Dokumenty PDF są całowicie niezależne od platformy przez co system działa na każdym urządzeniu w dowolnym systemem operacyjnym i z dowolną drukarką.

W okresie 5 lat po uruchomieniu systemu, wydano ponad milion biletów, a wartość transakcji to pół miliarda Euro!

Zamawiający:
Oberösterreichischer Verkehrsverbund OÖVV
Verkehrsverbund Niederösterreich/Burgenland VVNB