Project Description

Projekt „KoMoD – Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf“ jest częścią większego, realizowanego przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) przedsięwzięcia pod nazwą „Automatyzacja i Infrastruktura Sieciowa w Ruchu Drogowym”. Całkowita wartość projektu to 14,8 mln Euro, a wartość przyznanych środków to 9 mln Euro .

W ramach projektu na 20 km odcinku testowym w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego testowane będą najnowsze technologie sterowania ruchem. Będzie to przede wszystkim środowisko sieciowe dla infrastruktury drogowej i pojazdów oraz rozwiązania wysoko zautomatyzowanej jazdy w środowisku sieciowym.

Firma GEVAS software stawia przed sobą 2 cele:

Rozbudowa funkcjonalności oprogramowania do zarządzania ruchem VTmanager w Centrum Sterowania Ruchem w Dusseldorfie, tak aby mogło zostać wykorzystane jako platforma dla wysoko zautomatyzowanej jazdy.

Długoterminowe testy asystenta zielonej fali trafficpilot w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego w mieście. trafficpilot jest aplikacją na urządzenia mobilne, która w sposób wizualny i dźwiękowy wskazuje rowerzystom i kierowcom taki sposób jazdy aby możliwe było przejechanie przez sygnalizację bez zatrzymania pojazdu.

trafficpilot

  • Generowanie prognoz sygnału zielonego i czerwonego dla wszystkich sygnalizatorów na obszarze miasta (na serwerach w Centrum Sterowania Ruchem w Dusseldorfie)
  • Wyświetlanie prognoz sygnału zielonego i czerwonego w aplikacji mobilnej (Andorid, iOS)
  • Funkcje automatycznego rozpoznawania mapy wraz z określeniem sygnału świetlnego sygnalizatora znajdującego się przed pojazdem zgodnie z kierunkiem jazdy (na serwerze)
  • Łączność radiowa z wykorzystaniem sieci komórkowej
  • Tryby pracy: samochód, rower
  • Komunikaty głosowe informujące o wymaganej prędkości pozwalającej przejechać sygnalizację na zielonym świetle

Witryna projektu: https://www.komod-testfeld.org/

Czas trwania: 2017 – 2019

Partnerzy:
Amt für Verkehrsmanagement Landeshauptstadt Düsseldorf; ave Verkehrs- und Informationstechnik GmbH; DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.; FH;P Fachhochschule Potsdam; GEVAS software GmbH; Mobileye Germany GmbH; RWTH Aachen Institut für Kraftfahrzeuge; Siemens AG; Landesbetrieb Straßenbau NRW; SWARCO Traffic Systems GmbH; Vodafone GmbH und Vodafone Institut; ZF Deutschland AG

Projekt wspierany przez  Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej