Project Description

Stopniowa automatyzacja systemów transportu i wynikające z niej udostępnianie wybranych obszarów drogowych dla pojazdów autonomicznych i połączonych z siecią, wymaga obszernej cyfryzacji infrastruktury transportowej, jak również nowych aplikacji przystosowanych do wymagań pojazdów autonomicznych poziomu czwartego. Podczas współdziałania aplikacji ochrona zapewniona przez redundancję musi gwarantować bezpieczeństwo funkcjonalne całego systemu.

Celem projektu KoMoDnext jest przygotowanie wybranych, połączonych w sieć odcinków, odpowiednich dla pojazdów autonomicznych poziomu czwartego. Prace koncentrują się na zabezpieczeniu zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów poprzez opracowanie nowych procedur sterowania z wykorzystaniem sieci mobilnych detektorów oraz przez zabezpieczenie komunikacji między pojazdami, a infrastrukturą. Dzięki implementacji standaryzowanych procedur bezpieczeństwa informatycznego pojazdy produkowane seryjnie zostaną po raz pierwszy, jako duża flota, zintegrowane w sieć mobilnych detektorów.

Ze względu na złożoność automatyzacji w miastach ochrona multimodalna jest realizowana dzięki uzyskaniu danych mobilnych od pieszych i rowerzystów oraz danych stacjonarnych. W zależności od natężenia ruchu, a także warunków atmosferycznych, przekazanie w odpowiednim czasie kontroli nad pojazdem kierowcy może również przyczyniać się do zwiększenia bezpieczeństwa całego systemu.

Projekt koncentruje się na pięciu scenariuszach zastosowania, które przewidują łączenie w sieć pojazdów i infrastruktury nie tylko na obszarach miejskich, ale także na autostradach, drogach wylotowych z miast oraz skomplikowanych śródmiejskich skrzyżowaniach i jednocześnie promują wprowadzenie na rynek i praktyczną przydatność funkcji zautomatyzowanej jazdy. Rozwiązania są implementowane i testowane na cyfrowym obszarze testowym w Dusseldorfie w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego.

Wykorzystanie istniejących standardów podczas implementacji scenariuszy testowych gwarantuje zainteresowanym stronom trzecim dostępność do obszaru testowego.

Oprogramowanie do zarządzania ruchem VTmanager firmy GEVAS software od wielu lat steruje ruchem w systemie zarządzania ruchem w Dusseldorfie. Wraz z projektem KoMoDnext, system jest rozbudowany o nową, otwartą platformę V2I (Vehicle to Infrastructure). Platforma pozwala na rejestrację w systemie zarządzania ruchem rowerzystów i pojazdów przed sygnalizacją świetlną za pośrednictwem smartfonów lub komponentów systemów nawigacyjnych montowanych w pojazdach. W ten sposób system sterowania sygnalizacją świetlną otrzymuje dane o indywidualnych uczestnikach ruchu i może działać optymalnie.

Jednocześnie platforma V2I dostarczy do systemów pokładowych pojazdów dane, które będą wykorzystane, szczególnie w miastach, przez zaawansowane funkcje jazdy zautomatyzowanej.

W ramach poprzedniego projektu KoMoD firma GEVAS software opracowała aplikację trafficpilot na smartfony, która oferuje funkcje asystenta zielonej fali oraz czasu do zmiany sygnału na zielony. Teraz rowerzyści zbliżający się do sygnalizacji świetlnej mogą być rejestrowani w systemie za pomocą platformy V2I i uzyskać informację o indywidualnej zielonej fali. Z platformą V2I połączone są także samochody testowe firmy Audi, Ford, a także pojazdy testowe niemieckiej agencji kosmicznej (DLR) i Politechniki w Akwizgranie (RWTH Aachen University).

Witryna projektu: https://komodnext.org

Czas trwania: 2020 – 2021

Partnerzy projektu:
ave Verkehrs-und Informationstechnik GmbH, DLR e.V., GEVAS software GmbH, Landesbetrieb Straßenbau NRW, Landeshauptstadt Düsseldorf, RWTH Aachen ika, Siemens Mobility GmbH, Schlothauer & Wauer GmbH, SWARCO Traffic Systems GmbH, TTS Europe GmbH, TU Berlin, Vodafone GmbH, ZF Automotive Germany GmbH

Partnerzy stowarzyszeni:
Audi, Rheinbahn, Ford

Sponsorowane przez BMVI