Project Description

MDM (Mobilitas Daten Marktplatz) – rynek danych mobilności, to pośrednik w wymianie danych dla usług nawigacji miejskiej i danych do zarządzania ruchem.

Miasta takie jak Dusseldorf (Nadrenia Północna-Westfalia) i Frankfurt nad Menem (Hesja) dysponują dużymi ilościami danych informacyjnych o ruchu drogowym, które przetwarzają, integrują i wykorzystują w swoich centrach zarządzania ruchem. W chwili obecnej miasta te planują udostępnić takie dane dostawcom usług mobilności – na przykład partnerowi projektu, firmie INRIX Europe GmbH. Dzięki temu dostawcy usług będą dysponować danymi lepszej jakości dla usług nawigacyjnych, czy komunikatów o ruchu. Z drugiej strony władze miejskie otworzą nowe możliwości dostarczania danych wysokiej jakości użytkownikom dróg i poprawy płynności ruchu.

W celu uproszczenia i ustandaryzowania wymiany danych między publicznym dostawcami danych, a prywatnym użytkownikiem danych, niemiecka agencja federalna BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) uruchomiła platformę MDM. Dzięki temu dane o ruchu są przesyłane za pośrednictwem jednego systemu. Dostawcy i odbiorcy danych obsługują tylko jedno połączenie.

W projekcie pilotażowym zarządzanym przez firmę GEVAS software platforma MDM będzie uruchomiona w warunkach rzeczywistych.

Dusseldorf i Frankfurt nad Menem – z centrami zarządzania ruchem uruchomionymi przez GEVAS software – rozbudują infrastrukturę o stały interfejs OTS2 (Open Traffic Systems) do platformy MDM. Dzięki temu firma INRIX Europe GmbH otrzyma dane z detektorów, dane z parkomatów, komunikaty drogowe, czy rekomendacje przy wyznaczaniu tras i wykorzysta te dane w usługach mobilności. Usługi te będą udostępniane przez firmę BMW w systemie ConnectedDrive – BMW oferuje dynamiczne wyznaczanie tras z uwzględnieniem aktualnych warunków ruchu dla internetowych i samochodowych systemów nawigacyjnych. Z kolei inny partner projektu, firma TIM GmbH (Traffic Information and Management) dostarczy miastom dane z detektorów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Firma GEVAS software utworzy framework użytkownika dla MDM, tj. moduły z przykładowym kodem i procedurami testowymi, jako maszyna wirtualna. Taki framework użytkownika ułatwi potencjalnym partnerom uczestnictwo w projekcie MDM i stanie się graczem na rynku dynamicznych danych o ruchu.

Czas trwania: 2011 – 2014

Zarządzanie projektem:
GEVAS software GmbH

Partnerzy projektu:
OCA, City of Düsseldorf, traffic information and management GmbH, INRIX Europe GmbH

Partnerzy stowarzyszeni:
BMW AG, City of Munich, City of Leipzig, City of Kassel, City of Frankfurt am Main

Projekt wspierany przez Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast