Project Description

PUBLIQ – Oprogramowanie dla transportu publicznego

Od chwili założenia w 1980 roku GEVAS software wykorzystuje innowacyjne metody w celu osiągnięcia poprawy ruchu w miastach. Nasze narzędzia zapewniają rozwiązanie problemów zarządzania ruchem i sterowania sygnalizacją świetlną dla transportu indywidualnego i publicznego.

Grupa produktów PUBLIQ to optymalne, dostosowane do wymagań Klienta rozwiazanie, pozwalające sprostać wszystkim wyzwaniom stojącym przed skutecznym zarządzaniem transportem publicznym.

Obszary objęte zakresem produktów to edytowanie i projektowanie rozkładów jazdy, bilety dla specjalnych grup użytkowników (np. uczniów szkół), intermodalny system sterowania ruchem (ITCS), który może być z łatwością zintegrowany z pojazdami komunikacji publicznej, dynamiczna informacja pasażerska oraz systemy zarządzania jakością.

GEVAS software jest pionierem w dziedzinach przyspieszania i priorytetyzacji transportu publicznego. Jesteśmy zaangażowani w liczne projekty związane z mechanizmem wsparcia optymalnej prędkości i priorytetem dla transportu publicznego.

PUBLIQ jest szczególnie dobrze przystosowany do obsługi obszarów regionalych oraz małych firm transportowych. Oznacza to łatwy dostęp do usług zwiazanych z mobilnością intermodalną i nieskokosztowym dostępem do inteligentych systemów sterwowania.

Klienci PUBLIQ nawet w przypadku ograniczonego budżetu mogą polegać na wysokich standardach rozwiązań w zakresie transportu publicznego.

PUBLIQ.planning – planuj, zarządzaj, optymalizuj

Podstawą PUBLIQ jest zarządzanie rozkładami jazdy. Stanowi ono solidny fundament i jest podstawą, na której swoją pracę opierają firmy i stowarzyszenia transportowe, a także władze miasta. Kilka standardów importu i eksportu danych związanych z rozkładami jazdy zapewniają możliwość uzyskania danych w odpowiedniej formie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w tworzenie idei transportu publicznego w mieście. System infromacji geograficznej (GIS) pozwala na zapewnienie maksymalnej użyteczności rozwiązania. Kolejne moduły zawierają planer podróży, wstępne planowanie tras i kursów aby zoptymalizować wysokość środków przeznaczonych na przygotowanie przetargów, a także narzedzia do oceny, przeznaczone dla planistów ruchu.

Od wielu lat rady miejskie i lokalne społeczności, prywatne firmy, a także stowarzyszenia i firmy transportowe w Niemczech i Austrii wdrażają rozwiązanie PUBLIQ do skutecznego zarządzania transportem publicznym.

PUBLIQ.information – Tworzenie rozkładów jazdy i informacja pasażerska

Aby utrzymać zadowolenie użytkowników na wysokim poziomie, konieczne jest wiarygodne przekazywanie informacji. Wszechstronne rozkłady jazdy oraz aktualne informacje na przystankach i stacjach przesiadkowych mają kluczowe znaczenie dla zwiększania atrakcyjności usług w ramch transportu publicznego. PUBLIQ.information dostarcza narzędzia do planowania rozkładów jazdy, a także dynamicznych i statycznych informacji pasażerskich.

Drukowane rozkłady jazdy są nieodłączną częścią usług transportu publicznego. Niezależnie, czy są to broszury informacyjne dostępne w środkach transportu publicznego, czy rozkłady jazdy dostępne na stacjach kolejowych i przystankach autobusowaych, rozwiązanie TimetableDesigner dostarcza jasno określone rozkłady jazdy, zgodnie ze zdefiniowanym układem treści. Cechą wyróżniającą ten moduł spośród usług konkurencji, jest możliwość dostosowania układu treści zgodnie z własnymi wymaganiami.

Moduł eStop jest intuicyjnym, przyjaznym użytkownikowi systemem infromacji pasażerskiej. Moduł eStop/Monitor łączy informacje dla oczekujących na przystankach pasażerów z  działającym w czasie rzeczywistym systemem opartym o wskazania geolokalizacyjne pojazdu.

PUBLIQ.operation – Intermodalny system sterowania ruchem (ITCS)

Informacje dostarczane w czasie rzeczywistym z pojazdów transportu publicznego są podstawą działania systemu informacji pasażerskiej, a także wiarygodności samego połączenia. Informacje  przedstawiają dokładne opóźnienie pojazdu, a sami kierowcy otrzymują dane na temat przewidywanego czasu przyjazdu. Nasz system sterowania transportem intermodalnym gromadzi dane czasu rzeczywistego z pojazdów transportu publicznego i oblicza przewidywane opóźnienia.

System jest szczególnie użyteczny dla mniejszych firm transportowych, które oferują usługi przewozu pasażerów w ramach danego regionu.

Precyzyjne i aktualne informacje z pojazdów na drogach mają największe znaczenie w usługach transportu publicznego. Kierowcy za pomocą modułu PUBLIQ.operation mogą przesyłać informacje o określonych sytuacjach w ruchu drogowym bezpośrednio do centrum sterowania.

Jest to znacząca poprawa w stosunku do poprzednich, konwencjonalnych sytemów pozycjonowania. Nasz system monitoringu oferuje również moduł obsługujący elektroniczną infromację na przystankach autobusowych. Oznacza to, że komponenty systemu mogą wysyłać dane bezpośrednio na tablice informacyjne, co pozwala na bieżące powiadamianie oczekujących na przystankach pasażerów o nieoczekwianych zdarzeniach.

PUBLIQ.quality – Jakość

Zapewnienie jakości dotyczy sposobu sterowania sygnalizacją świetlna, detekcji, priotytetyzacji transportu publicznego a także ogólnego stanu infrastruktury w mieście.

Moduły PUBLIQ.quality mogą być z łatwością integrowane z istniejącymi systemami w celu zapewnienia prawidłowej pracy detekcji i zielonej fali.

Kierownicy ds. zarządzania jakością mogą używać mobilnych urządzeń GPS do wprowadzenia i przechowywania danych opisujących stan przystanków autobusowych, wyposażenia technicznego, czy dróg dla pieszych, czy zliczania pasażerów. Mogą więc dokumentować stan infrastruktury w mieście bezpośrednio z miejsca kontroli.

PUBLIQ.ticketing – Bilety i transport uczniów szkół

Od ponad dekady z sukcesem wdrażamy moduł Public.ticketing, który zapewnia darmowy transport uczniów szkół.

Nasza wiedza i doświadczenie w dziedzinach takich jak: zarządzanie danymi, raportowanie oraz legalizacja, pozwala nam na opracowanie rozwiązań dla transportu szkolnego w krótkim czasie i przy niskich kosztach.

Informacje o produkcie:

Icon

PUBLIQ

Download 5.14 MB

Referencje: