Project Description

System sterowania w Salzburgu

System VTcenter firmy GEVAS software w Salzburgu jest systemem sterowania trzeciej generacji, co oznacza, że został w całości zaprojektowany w oparciu o otwarte interfejsy.

Wszystkie istniejące na skrzyżowaniach sygnalizacje świetlne z interfejsami BEFA10 zostały podłączone do nowego systemu sterowania ruchem. Przestarzałe urządzenia będą stopniowo wymieniane na nowoczesne, zgodne ze standardem OCIT.

Nowy system spełnia wymagania inicjatywy OCIT-/OTS oferując ustandaryzowane interfejsy i protokoły. Standard OCIT pozwala na to, by miasto Salzburg nie było zależne od jednego producenta urządzeń, a miało dostęp do ofert konkurencyjnych.

Serce systemów zarządzania ruchem przyszłości

Projekt koncepcyjny systemu sterowania ruchem uczyni z niego centralny element przyszłego systemu zarządzania ruchem w Salzburgu. Specyfikacja systemu zawiera szeroki zakres funkcjonalności.

W przyszłości możliwa jest realizacja systemu inteligentnego, adaptacyjnego sterowania sieciowego z użyciem algorytmów genetycznych, podobnie jak w przypadku bardzo udanego systemu Travolution w Ingolstadt. Zarówno miasto, jak i kraj zwiąkowy Salzburg mogą odnieść wymierne korzyści z nowego zintegrowanego systemu zarządzania ruchem rozbudowanego również o podsysytem internetowej informacji o ruchu drogowym.

Dostawcą nowego systemu sterowania ruchem jest firma GEVAS software we współpracy ze szwajcarską firmą Bergauer AG.

Zamawiający:
Urząd Miasta Salzburg, Zarząd Dróg i Mostów