Project Description

SHARE to projekt badawczy prowadzony w Salzburgu, który idealnie wpisuje się w naszą filozofię: optymalizacja działania sygnalizacji dla wszystkich uczestników ruchu oraz wysoka redukcja emisjii spalin. W projekcie zastosowanie znajdzie EPICS – narzedzie firmy GEVAS software do adaptacyjnego sterowania sygnalizacją na pojedynczym skrzyżowaniu.

Co oznacza SHARE?

Nazwa projekt – SHARE – jest akronimem Salzburg Hybrid Advanced Road Efficiency. Jednocześnie angielskie słowo „sharing” oznaczające wspóldzielenie jest istotą całego projektu. W mieście wielu uczesnitków ruchu korzystujących z wielu środków transportu współdzieli wspólną przestrzeń – drogę – gdzie poruszaja się pojazdy, piesi, rowerzyści autobusy i tramwaje. Zadaniem projektu SHARE jest kompleksowe, inteligentne sterowanie ruchem, tak aby prawa wszystkich uczestników ruchu były szanowane.

Trzy obszary zainteresowania

Po pierwsze projekt koncentruje się na emisji spalin wytwarzanych przez zmotoryzowany ruch indywidualny i transport publiczny. Emisja spalin będzie parametrem optymalizowanym z wykorzystaniem systemu sterowania sygnalizacją EPICS i bedzie zredukowana.

Drugi aspekt dotyczy ruchu niezmotoryzowanego. Nowo opracowany system monitoringu wideo będzie w stanie rozpoznać przechodniów i rowerzystów. Lokalne sterowanie sygnalizacją będzie dzięki temu w stanie uwzględnić czasy oczekiwania pieszych i rowerzystów w procesie optymalizacji – co pozwoli uwzględnić potrzeby wszystkich uczestników ruchu.

Trzeci obszar związany jest z taktycznym podejściem do stylu jazdy w przypadku pojazdów transportu publicznego. Kierowcy będą w stanie tak prowadzić pojazdy, aby szkodliwa emisja spalin była jak najmniejsza. Kwestią kluczową dla optymalnego stylu jazdy jest minimalizacja procedur zatrzymania i ruszania oraz płynna jazda ze stałą prędkością. Ten optymalny tryb jazdy sygnalizować będą komputery pokładowe i smartfony. Nowa infrastruktura techniczna będzie także wykorzystywana do priorytetyzacji transportu publicznego.

Obszar testów w Salzburgu

Obszar testowy to centrum Salzburga, wokół słynnego starego miasta po obu stronach rzeki Salzach. Algorytm EPICS zostanie zaimplemnetowany na centralnych skrzyżowaniach. Obszar testowy charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu indywidualnego i publicznego. Ze wzgledu na położenie wystepuje również duża liczba pieszych i rowerzystów. Jest to zatem idealne miejsce do demonstracji i oceny koncepcji programu badawczego SHARE.

Czas trwania: 2011 – 2013

Partnerzy projektu: City of Salzburg, Salzburg AG, ÖBB Postbus, Technische Universität Graz, Austrian Institute of Technology, GEVAS software Austria

Projekt wspierany przez Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologi bm:vit – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG