Project Description

Filozofią firmy GEVAS software jest tworzenie inteligentnych rozwiązań dla ruchu drogowego. Z pewnością jednym z takich rozwiązań jest adaptacyjne sterowanie siecią, czy komunikacja samochodu z otaczajacą infrastrukturą – określana jako komunikacja Car-to-X

Jeżeli sygnalizają świetlna poinformuje kierowców przy jakiej prędkości pojazdu trafią na zieloną falę na sygnalizatorach, to wpłynie to na poprawę płynnościu ruchu. Samochód może również informować kierowcę o zatorach, objazdach, wypadkach co poprawi bezpieczeństwo na drogach. Pojazdy mogą też komunikować się ze sobą – samochody w grupie nie zachowują się jak odosobnione jednostki, ale poruszają sie bardziej efektywnie i z większą koordynacją. Ostatecznie infromacja wymieniona w ramach komunikacji Car-to-X może zostać użyta do optymalizacji sterowania ruchem, a także bardziej precyzyjnego prognozowania ruchu. Podsumowując: komunikacja Car-to-X to istotny aspekt rozważań o ruchu drogowym przyszłości

Firma GEVAS software jest zaangażowana w projekt simTD – największy projekt badawczy Car-to-X w Niemczech. SimTD oznacza „Sichere Intelligente Mobilitat – testfeld Deutschland” (bezpieczna i inteligentna mobilność – obszar testowy Niemcy). To wspólny projekt angażujący niemieckich producentów samochodów, inne podmioty branży motoryzacyjnej, przemysł telekomunikacyjny i instytuty badawcze.

W obszrze metropolitalnym Frankfurtu partnerzy projektu testują komunikację Car-to-X z użyciem 400 samochodów testowych w różnych scenariuszach ruchu drogowego. GEVAS software jest podwykonawcą zatrudnionym przez miasto Frankfurt i aktualnie tworzy system adaptacyjnego sterowania siecią oraz intefejs do serwera Car-to-X.

GEVAS software rozbudowuje istniejące Zintegrowane Centrum Zarządzania Ruchem o komponent adaptacyjnego sterowania obszarowego BALANCE, co zamieni dzielnicę Frankfurt-Niederrad w obszar testowy dla projektu simTD. Model ruchu zawiera algorytmy odpowiednie do wykorzystania danych przesyłanych z samochodów testowych. Samochody przesyłają informacje o swojej pozycji oraz prędkości jazdy do sygnalizacji świetlnej, w ten sposób wspomagając detekcję biężącego stanu ruchu i optymalizację programów sygnalizacyjnych przez komponent adaptacyjnego sterwowania obszarowego.

Adaptacyjne sterowanie obszarowe i komunikacja Car-to-X to dwie wyznaczające trend technologie zrównoważonego ruchu drogowego. Jesteśmy dumni, że sterowanie sieciowe BALANCE jest częścią rozwiązań technicznych w projekcie simTD i możemy skorzystać z doświadczeń z poprzednich projektów: Zintegrowanego Centrum Zarządzania Ruchem we Frankfurcie oraz TRAVOLUTION – projektu, który wdrożył adaptacyjne sterowanie siecią i komunikację Car-to-X w mieście Ingolstadt

Czas trwania: 2008 – 2012

Największy niemiecki projekt badawczy dotyczący komunikacji Car2X

Projekt wspierany przez Federalne Ministerstwa Gospodarki i Energii, Edukacji i Badań Naukowych oraz Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast

www.simtd.de