Project Description

Optymalizacja tras dla służb specjalnych i ratunkowych odbywa się z wykorzystaniem prognozowania ruchu, infrastruktury kooperatywnej oraz sterowania ruchem.

Zdarzenia takie jak wypadki drogowe, pożary, katastrofy naturalne, czy ataki terrorystyczne wymagają doskonałej koordynacji działania policji, straży pożarnej, oraz pogotowia ratunkowego. Celem projektu SIRENE jest zarówno usprawnienie tego procesu, jak i zagwarantowanie jego wysokiej jakości za pomocą optymalizacji technologicznej.

Pierwszym celem jest usprawnienie wyznaczania tras dla pojazdów ratunkowych. Jego osiągnięcie jest możliwe m.in. za pomocą krótkoterminowego prognozowania stanu ruchu, które bierze pod uwagę zdarzenia drogowe mające wpływ na warunki ruchu. Wpływ na systemy sieciowych sygnalizacji świetlnych oraz skrzyżowań z sygnalizacją pozwala na nadanie priorytetu przejazdu dla służb specjalnych i ratunkowych. Komunikacja pomiędzy pojazdami, infrastrukturą drogową i centrami sterowania ruchem, które sa w tym przypadku wymagane, powinna wykorzystywać powszechne standardy m.in. radio, POCSAG, Car2X (WLAN). Z przeprowadzonych analiz wynika, że zarówno ruch pojazdów służb specjalnych i ratunkowych, jak i ogólny ruch indywidualny powinien zostać podtrzymany nawet w przypadkach wytępującego kryzysu.

W ramach projektu SIRENE realizowanego z mFUND (fundusz innowacji) Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej stworzono silną grupę partnerów. Planowana jest integracja wraz z ostateczną demonstracją działania systemu opracowanego w niemieckich miastach Brunszwik oraz Magdeburg. Cały proces odbywa się wspólnie z Użytkownikiem końcowym, który w trakcie realizacji systemu może zgłaszać własne pomysły oraz wymagania i który finalnie będzie mógł czerpać z korzyści, które wniesie zaimplementowany system.

Główne cele projektu

  • Ścisła współpraca z Użytkownikami końcowymi (np. straż pożarna) w celu zidentyfikowania przypadków użycia systemu i jego wymagań
  • Określenie architektury systemu oraz dzienników logów w celu zabezpieczenia procesu wymiany informacji z użyciem różnych kanałów komunikacji i różnych technologii
  • Zoptymalizowane planowanie tras uwzględniające:
    • Sytuację w ruchu drogowym (obecną oraz spodziewaną)
    • Specjalne uprawnienia dla służb ratunkowych (np. wykorzystanie stref dla pieszych)
  • Wpływ na inteligentne systemy sterowania ruchem (np. dostosowanie zielonej fali dla kolumny pojazdów ratunkowych z użyciem Car2X)
  • Zabezpieczenie infrastuktury cyfrowej oraz komunikacyjnej za pomocą metod ochrony funkcjonalnej (redundantność, zarządzanie dostępem i tożsamością)

Czas trwania: 2017 – 2020

Partnerzy projektu:
AFUSOFT Kommunikationstechnik GmbH, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., GEVAS software GmbH, Institut für Automation und Kommunikation e.V., PTV Planung Transport Verkehr AG, Stadt Braunschweig – Fachbereich Feuerwehr, Berufsfeuerwehr von Braunschweig

Partnerzy stowarzyszeni:
Landeshauptstadt Magdeburg – Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Berufsfeuerwehr von Magdeburg

Projekt wspierany przez Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrakstruktury Cyfrowej (mFUND)