Project Description

Wiarygodne dane z detektorów są podstawą skutecznego zarządzania ruchem. Strategie zarządzania i inteligentne systemy transportowe działają poprawnie wyłącznie, gdy dane są poprawne. Zarządzanie ruchem opiera się na łańcuchu informacji, na który skłądają sie uliczne detektory, proces gromadzenia, przygotowania i przetwarzania danych oraz użytkownicy dróg. W tym łańcuchu informacyjnym wymagane są jasne reguły, tak aby jakość informacji o ruchu drogowym mogła być zagwarantowana. Projekt pilotażowy Traffic IQ opracowuje takie stałe cechy jakościowe.

Firma GEVAS software jest partnerem projektu, a jego celem opracowanie koncepcji zapewniania jakości danych o ruchu. Dane będą dokumentowane i klasyfikowane wzdłuż całego łańcucha – od detektorów, przez przetwarzanie w modelach ruchu, aż do użycia w systemach zarządzania ruchem.

Partnerzy projektu opracowują wielopoziomowy system monitorowania jakości. Funkcje monitorujące implementują metody testowe, które gwarantują określone wartości dla jakości danych. Pomysł ten będzie wprowadzony na kilku obszarach testowych w Niemczech – w miastach i na autostradach.

GEVAS software jest odpowiedzialny za wewnętrzny ruch miejski. Opracowujemy algorytmy pozwalające na automatyczną detekcję i korekcję błędów danych. Rezulataty przynoszą korzyści wszystkim uczestnikom procesu zarządzania ruchem. Operatorzy rezygnują z ciągłego monitorowania jakości swojej infrastruktury. Dostawcy usług informacyjnych mogą wykorzystać dane wysokiej jakości. Ostatecznie użytkownicy dróg również osiągną korzyści z informacji o lepszej jakości.

Czas trwania: 2008 – 2012

Projekt wspierany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii