Project Description

Firma GEVAS software jest partnerem w projekcie badawczym URBAN Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii. Istotą projektu URBAN jest łączenie infrasturktury miejskiej i inteligentnych pojazdów. Oznacza to, że infrastruktura dostarcza informacje pozwalajace na uzyskanie wydajnego i przyjaznego środowisku stylu jazdy. Dodatkowo miejscy operatorzy ruchu mogą wykorzystać dane zwortne płynące z pojazdów do centrum zarządzania ruchem np. do implementacji procedur kontroli jakości (monitorowanie zielonych fal).

Infrastruktura Kooperacyjna

Jako specjaliści w dziedzinie inteligentnego zarządzania ruchem miejskim w projekcie URBAN nadzorujemy obszar infrastruktury kooperacyjnej. Zgłębiamy zagadnienia dotyczące tego jak powinien wyglądać system zarządzania ruchem, aby miejskie centrum sterowania ruchem i pojazdy na drogach mogły się komunikować i wymieniać dane tak, aby wszyscy uczestnicy ruchu odnosili korzyści.

Dusseldorf ze swoim systemem zarządzania ruchem firmy GEVAS software jest obszarem testowym dla wszystkich funkcjonalności, które bedą opracowywane w projekcie URBAN. Dalsze testy odbywać się będą w miastach Kassel i Brunszwik. Funkcjonalności pojazdów, które bedą oparte o infrastrukture kooperacyjną można podzielić na 3 różne projekty czesciowe: Sieć Regionalna, Drogi Miejskie oraz Inteligentne Skrzyżowania. Firma GEVAS software uczestniczy w dwóch pierwszych projektach.

Sieć Regionalna

W projekcie częściowym Sieć Regionalna pod przewodnictwem firmy Daimler opracowany zostanie system wyznaczania tras uwzględniający rodzaj silnika w pojeździe. Trasy dostarczane do systemów nawigacji będą inne dla samochodów z silnikiem spalinowym, napędem hybrydowym, czy motorem elektrycznym i w każdym przypadku zależne będą od najbardziej efektywnego stylu jazdy określonego pojazdu.

Firma GEVAS software rozszerzy system zarządzania strategiami w Dussedorfie tak, aby pracował jako system wieloczynnikowego zarządzania strategicznego z wrażliwym na środowisko naturalne sterowaniem ruchu. Ten nowy system uwzględni aspekty ochorny środowiska – jak redukcja zanieczyszczeń powietrza – jako kryterium dla strategii sterowania ruchem.

Droga Miejska

Projekt częściowy Droga Miejska jest kierowany przez firmę BMW i dotyczy prognozowania przejazdu na krótszych dystansach. Infrastruktura dostarczy systemy wspomagania kierowcy, podgląd sygnału świetlnego tak, aby kierowca wiedział jak w najbardziej efektywny sposób zbliżyć się i przejchać przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Stale aktualizowane prognozowanie pracy sygnalizacji świetlnej dotyczyć będzie również zatorów drogowych, czy też priorytetyzacji pojazdów transportu publicznego. Dane przesyłane z pojazdów bedą podstawą do działań zapewnienia jakości w procesie sterowania sygnalizacją.

Czas trwania: 2012 – 2015

Partnerzy projektu: BMW, Continental, Daimler, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, GEVAS software, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, ifak Magdeburg, Landeshauptstadt Düsseldorf, MAN, Opel, PTV, Stadt Kassel, Technische Universität München, Technische Universität Braunschweig, TomTom, TRANSVER, Universität Duisburg Essen, Universität Kassel, Volkswagen

Projekt wspierany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii

www.urban-online.org