Project Description

VinstaR to projekt, który firma GEVAS software uruchomiła wspólnie z miastami Starnberg i Ingolstadt (Bawaria) oraz Uniwersytetem Technicznym w Monachium. W projekcie tym określamy faktyczny stan warunków w ruchu drogowym za pomocą czasów podróży i prędkości pojazdów w sieci. Opis warunków w ruchu drogowym jest podstawą rozwiązań inteligentnego sterowania ruchem i elastycznego uprzywilejowania transportu publicznego. Dane o ruchu drogowym będą dostarczane przez systemy nawigacji firmy TomTom.

Projekt VinstaR służy temu, by rozwiązać problem sterowania ruchem zwłaszcza w małej i średniej wielkości miastach. Występuje tam bowiem niedostatek środków detekcji pojazdów, czy innych źródeł informacji, które pozwalałyby określić bieżącą sytuację w ruchu drogowym. Takie dane o aktualnym stanie w ruchu drogowym są niezbędne do dynamicznego sterowania ruchem.
Dlatego też projekt VinstaR wytyczy nową ścieżkę i wykorzysta dane z mobilnych systemów nawigacji. Systemy nawigacyjne TomTom z pojazdów poruszających się po drogach wyżej wymienionych miast (Starnberg, Ingolstadt) nieustannie rejestrują dane o przemieszczaniu się tych pojazdów. Dane te będą wykorzystywane do określania sytuacji w ruchu drogowym. To oznacza, że nowa sytuacja drogowa nie wymaga statycznej detekcji i pozwoli na strategiczne sterowanie ruchem: dynamiczne zielone fale, krótsze czasy podróży, lepszy przepływ ruchu.

W związku z faktem, iż Starnberg jest dotknięty intensywnym ruchem tranzytowym, zostanie on zoptymalizowany przy użyciu adaptacyjnego sterowania ruchem.

Od czasu projektu TRAVOLUTION Ingolstadt jest miastem odniesienia dla inteligentnego sterowania sygnalizacją. Uczestnicząc w projekcie VinstaR miasto planuje zharmonizować zainteresowanie ruchem indywidualnym i publicznym poprzez inteligentną priorytetyzację transportu publicznego.

Czas trwania: 2013 – 2015

Partnerzy projektu:
GEVAS software, Chair for Traffic Engineering at Technische Universität München

Partnerzy stowarzyszeni:
County and City of Starnberg, City of Ingolstadt, Ingolstädter Verkehrsgesellschaft, gevas humberg&partner, TomTom

Projekt wspierany przez Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Transportu i Technologii