Project Description

VTanalyzer – automatyczna kontrola jakości

Gwarancja wysokiej jakości danych z detekcji

Sterowanie i zarządzenie ruchem opiera się bezpośrednio lub pośrednio na danych z detekcji. Przykładem może być uwzględnianie wartości z detekcji w logice sterowania skrzyżowaniem na poziomie lokalnym lub opracowanie danych i prezentacja stanu ruchu w centrum sterowania. Ręczna kontrola detektorów w sieci nie jest jednak możliwa ze względu na ich dużą ilość.

VTanalyzer zapewnia automatyczne monitorowanie jakości i ocenę danych z detekcji. Umożliwia szybkie i łatwe rozpoznanie problemów z detekcją i transmisją danych.

VTanalizer to:

 • Automatyzacja kontroli jakości danych z detekcji
 • Brak dodatkowej, obszernej parametryzacji procedur testowych
 • Alarmowanie użytkownika o możliwych problemach
 • Dostępność w formie aplikacji www na wszystkich urządzeniach
 • Standardowe interfejsy pozwalające na komunikację z różnymi systemami sterowania ruchem

Podgląd oceny pracy urządzeń informuje o rezultatach analizy jakości. Gwarantuje szybkie i skuteczne identyfikowanie oraz rejestrację problemów.

VTanalyzer oferuje wiele opcji analizy danych, a także rezultatów przeprowadzonych testów:

 • Liczne diagramy dostosowane do zaimplementowanych procedur testowych
 • Generowanie tablic wynikowych z możliwością eksportu
 • Filtrowanie i sortowanie danych według ustalonych kryteriów
 • Sporządzanie kompleksowych raportów

Dane z detekcji poddawane są weryfikacji za pomocą ponad 20 różnych procedur testowych.

Rezultaty testów można pogrupować według następujących kryteriów:

 • Dostępność danych
 • Aktualność danych
 • Poprawność danych

Gwarancja jakości zielonej fali

W każdej, nawet dobrze zaplanowanej koordynacji mogą pojawić się zaburzenia ciągłości ruchu. VTanalizer w sposób ciągły sprawdza jakość koordynacji i informuje o występujących zakłóceniach. Weryfikacja jest oparta o dane dotyczące długości trwania sygnałów świetlnych i wymaga minimalnego nakładu pracy związanego z parametryzacją.

Moduł dla Zielonej Fali:

 • Ciągła i automatyczna kontrola jakości zielonej fali
 • Wskazywanie zakresów jakości koordynacji w przypadku sterowania zależnego od ruchu
 • Wspieranie analizy korytarzy skoordynowanych

Analizy jakości transportu publicznego

Nowoczesny, webowy interfejs użytkownika pozwala zobrazować wiele parametrów monitorujących jakość transportu publicznego: od prostych błędów z punktów meldunkowych, po statystyki czasu jazdy, czasów przyjazdu i innych szczegółowych analiz. Wszystkie niezbędne narzędzia analityczne są dostępne w formie tabelarycznej, graficznej, jak również kartograficznej oraz jako rejestratory planów sygnalizacji.

Zastosowana strona podglądu umożliwia szybkie rozpoznanie problemu i wskazanie sytuacji, w których potrzebne jest podjęcie dalszych działań.

Istniejąca dotychczas funkcjonalność analizy jakości dla detekcji, danych grup sygnalizacyjnych oraz zielonych fal jest w ten sposób uzupełniona przez dodatkowy moduł i przyjmuje postać kompletnego rozwiązania.

Moduł transportu publicznego VTanalyzer oferuje:

 • Wizualizację indywidualnych łańcuchów raportów (z rozróżnieniem na linię i trasę) w formie tablic i diagramów
 • Wizualizację błędów z punktów meldunkowych z rozróżnieniem na raporty brakujące, niezgodne z kolejnością oraz powielone (z podziałem na łańcuch raportów, linię i trasę)
 • Wyświetlenie diagramów porównujących częstości występowania punktów meldunkowych w łańcuchach raportów w celu wizualizacji błędów z punktów meldunkowych. Widok pozwala również na podgląd raportowanych tras z podziałem na linie
 • Wyświetlanie częstości występowania scenariusza przyjazdu pojazdu w trakcie wyświetlania sygnału zielonego (bez potrzeby oczekiwania). Ocena jest podzielona na rejestrację pojedynczą i wielokrotną (jednoczesna rejestracja drugiego pojazdu). Opcjonalnie może być rozróżniana pod względem łańcucha raportów, linii oraz trasy.
 • Wizualizację czasów oczekiwania/strat czasu transportu publicznego
 • Wyświetlanie czasów przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami meldunkowymi w łańcuchu raportów za pomocą diagramów. Rzeczywiste czasy przejazdów są porównywane z teoretycznymi czasami przejazdu na tych odcinkach.
 • Wizualizację komunikatów wysyłanych przez transport publiczny w formie tablic, jak również diagramów czasowych.  Diagram pozwala na umieszczenie rejestracji pojazdów względem łańcucha raportów, co jednocześnie poprawia czytelność oceny.
 • Historyczne wyniki analizy, takie jak błędy z punktów meldunkowych, czy wymuszone wylogowania mogą być wczytywane z dłuższego okresu (od miesiąca do roku) i wizualizowane, jako krzywa historyczna.
 • Kartograficzne przedstawianie poszczególnych węzłów wraz z wszystkimi grupami sygnalizacyjnymi
 • Wyświetlanie otrzymanych telegramów

Nie są wymagane żadne prace konfiguracyjne. Dane o łańcuchach raportów są automatycznie wczytywane z plików OIVD, generowanych przez stację inżyniera ruchu, a następnie wykorzystane do przeprowadzenia analiz. Modyfikacje danych zasilających są uwzględniane automatycznie.

Informacje o produkcie:

Icon

VTanalyzer

Download 3.46 MB

Referencje:

Düsseldorf
Lipsk
Wuppertal