Project Description

Vtmanager – skuteczne wykorzystanie infrastruktury

Zarządzanie ruchem drogowym to połączenie sterowania sygnalizacją świetlną i informacji o ruchu drogowym, w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać infrastrukturę w miastach i obszarach miejskich.

Dostępna przepustowość w ruchu drogowym jest z wyprzedzeniem rozpoznawana poprzez system zarządzania ruchem, który w sposób strategiczy oddziałuje na mechanizmy sterowania oraz automatycznie informuje użytkowników dróg za pomocą m.in. urządzeń zmiennej treści, wiadomości radiowych (RDS-TMC), tabletów lub smartfonów.

Ponadto system zarządzania ruchem dostarcza dane o ruchu dla producentów pojazdów oraz dostawców usług związanych z mobilonścią drogową. Kooperatywny system zarządzania ruchem wykorzystuje urządzenia nawigacji drogowej, a także systemy wsparcia Car2X do zasilania pojazdów informacjami z ich otoczenia.

Modułowa budowa VTmanager oznacza łatwe dopasowanie produktu do własnych potrzeb i wymagań.

 • Strategy Management
  VTmanager.strategy pozwala automatyczne reagować na określone sytuacje w ruchu drogowym w oparciu o mechanizm Workflow. Mechanizm ten umożliwia sterowanie podsystemami połączonymi z VTmanager takimi jak: sygnalizacje świetlne, urządzenia zmiennej treści, czy informowanie służb drogowych.
 • Event Management
  Nie ma znaczenia, czy na stadionie odbywa się mecz piłki nożnej, w mieście w trakcie szczytu dochodzi do zdarzenia drogowego, przewidziane są roboty drogowe, czy też mamy do czynienia z nagłym zatłoczeniem w ruchu. Dzięki modułowi VTmanager.event można zapisywać wszystkie wydarzenia istotne z punktu widzenia zarządzania ruchem, edytować je i przekazywać dalej jako informacje drogowe dla docelowej grupy użytkowników.
 • Traffic Situation
  Moduł sytuacji drogowej pozwala na rejestorowanie informacji o ruchu drogowym w mieście oraz jego predykcję. Jest podstawowym modułem danych wejściowych dla innych modułów takich jak zarządzanie strategiczne oraz adaptacyjne sterowanie sieciowe. W VTmanager można skorzystać zarówno z modułu sytuacji drogowej opierającego swoje działanie o model ruchu (DRIVERS), jak i zintegrować zewnętrzny system, jak np. Traffic Flow firmy TomTom
 • Signal Control
  VTmanager oferuje pełną funkcjonalność związaną z analizą sytuacji drogowej, raportowaniem błędów systemu, funkcją harmonogramów pracy przy użyciu interfejsów wymiany danych takich jak OCIT-O
 • Network Control
  GEVAS software jest prekursorem w dziedzinie adaptacyjnych systemów sterowania sieciowego. Działanie sterowania sygnalizacjami świetlnymi oparte jest o model ruchu, którego celem jest osiągnięcie optymalnego przepływu pojazdów w całej sieci.
 • WEB-Display
  VTmanager.info umozliwia wyświetlanie informacje o ruchu na tabletach, smartfonach i innych urządzeniach w sposób kompleksowy i zgodnie z nowoczesnymi standardami.
 • Quality Assurance
  VTmanager z modułem zapewnienia jakości gwarantuje, że jakość i wydajność systemu sterowania ruchem zwiększa się w sposób stały i w pełni weryfikowalny. Za przykład może posłużyć uprzywilejowanie transportu publicznego w Berlinie, jakość detekcji w Lipsku oraz zielonej fali w Dusseldorfie.
 • Cooperative Systems
  Powiązanie pojazdów oraz infrastruktury drogowej za pomocą nowoczesnych technologii ITS G5 i komunikacji mobilnej jest w dalszym ciągu udoskonalane. VTmanager w ramach systemów kooperatywnych oraz usług Car2X dostarcza w tym zakresie szeregu zaawansowanych funkcji. VTmanager.predict zapewnia prognozę czasów przełączeń sygnalizacji świetlnej oraz informację o aktualnie działajacej fazie programu w formie aplikacji mobilnej.

Informacje o produkcie:

Icon

VTmanager

Download 2.76 MB

Referencje: