Z uwagi na zwiększające się natężenie ruchu, zatory i w konsekwencji zwiększenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza, miasto Salzburg postanowiło rozpocząć działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. W projekcie SENS wykorzystano taką metodę sterwania sygnalizacją świetlną, by dynamicznie regulować ruch w pobliżu centrum miasta w celu łagodnego ograniczania liczby pojazdów poruszających się w tym miejscu.

W rezultacie intensywny ruch drogowy przenoszony jest poza centrum. Uwolniona w ten sposób przepustowość w tym obszarze zostaje użyta przez odpowiednią jednostkę zarządzającą ruchem w mieście do optymalizacji przepływu ruchu miejskiego dla bardziej przyjaznych środowisku środków transportu (komunikacja miejska). Celem tych działań jest zatem efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału.

Projekt SENS zastosowano w praktyce w połączeniu z naszym narzędziem VTmanager. Istniejący komputer ruchu OCIT outstation 2.0 został rozbudowany o moduł zarządzania strategicznego (VTmanager.strategy), sytuacji drogowej (DRIVERS) oraz sterowania sieciowego (PTV BALANCE) aby utworzyć zaawansowany i innowacyjny system zarządzania ruchem.

Od jesieni 2016, gdy sfinalizowano zakup systemu, miasto Salzburg ma do swojej dyspozyji 9 dynamicznych przekrojów dozujących ruch, które mogą być wykorzystane w okresach zmożonego natężenia pojazdów.

Fragment raportu końcowego po wdrożeniu projektu:
„Po zastosowaniu dozowania ruchu zmiany w jego natężeniu są wyraźnie dostrzegalne i mają pozytywny wpływ na czasy przejazdów środków komunikacji miejskiej. Na trasie wybranej do oceny systemu czasy przejazdu mogłyby ulec poprawie średnio o około 3 minuty.”

Wdrożenie systemu okazało się sukcesem zarówno pod względem politycznym, jak i technicznym, dlatego władze Salzburga zleciły rozbudowę systemu i jego rozszerzenie na kolejne obszary miasta. Rozbudowa zostanie przeprowadzona przez firmę GEVAS software latem 2017 roku.