20 – lecie zasilania sterowników sygnalizacji świetlnych w sposób bezpośredni z wykorzystaniem TRENDS-Kernel

W roku 1966 pierwsze sterowniki sygnalizacji świetlnej w Monachium zostały zasilone danymi w sposób bezpośredni wykorzystując TRENDS kernel. Rdzeń TRENDS to niezawodny, transparentny, oparty o reguły system sterowania skrzyżowaniami uwzględniający język logiki sterowania zaimplementowany w urządzeniach wielu producentów. Od wczesnych lat 90-tych za pomocą stanowiska inżyniera ruchu drogowego CROSSIG możliwe jest bezpośrednie zasilanie danymi. TRENDS jest stosowany w miastach takich jak Monachium, Dortmund, Ingolstadt, Gdańsk, Kraków, Belgrad i wielu innych.

Zasilanie danymi sterowników ruchu drogowego

Bezpośrednie zasilanie sterowników ruchu można podzielić na półautomatyczne i w pełni automatyczne:

  • Bezpośrednie zasilanie półautomatyczne: Dane przekazywane do sterownika podlegają tłumaczeniu w kompilatorze na język sterownika. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania funkcji sterownika, wadą zaś fakt, że podczas planowania ruchu należy uwzględnić model sterownika sygnalizacji. Niestety podczas planowania taka wiedza nie zawsze jest dostepna, ponieważ przetarg na zakup sterowników jest ogłaszany po etapie planowania. Z tego powodu inżynier ruchu nie może dokończyć etapu planowania i musi być ono sfinalizowane przez producenta sterownika, co wiąże się z kosztami. Nowe funkcje sterownika nie są dostępne w procesie planowanie dopóki stanowisko inżyniera ruchu oraz kompilator nie będą zaktualizowane.
  • Bezpośrednie zasilanie automatyczne: Dane przekazywane do sterownika są przesyłane bezpośrednio ze stacji inżynierskiej. Proces planowania jest zatem niezależny od modeli sterowników użytych na skrzyżowaniach. Tłumaczenie instrukcji na język sterownika jest wykonywana tylko raz podczas implemnetacji interfejsu pomiędzy TRENDS a środowiskiem uruchomieniowym sterownika i odpowiada za nią producent urządzenia. Tłumaczenie instrukcji – przez inżyniera ruchu lub podmiot zarządzający systemem po wdrożeniu – i zasilanie sterownika danymi nie powoduje powstawania dodatkowych kosztów i nakładu pracy.

Planowanie ruchu z wykorzystaniem stanowiska inżynierskiego CROSSIG

Sterowniki sygnalizacji firmy SIMENS mogą być zasilane danymi w sposób półautomatyczny przy użyciu CROSSIG.

TRENDS jest wspierany przez wielu producentów sterowaników. Proces planowania, testowania i zasilania danymi odbywa się w sposób automatyczny przy użyciu stanowiska CROSSIG

Nowy TRENDS Kernel 5.2

Od 2014 roku TRENDS dostępny jest w wersji 5.2 z rozszerzoną funkcjonalnością.

TRENDS kernel 5.2 rozszerza poprzednią wersję TRENDS kernel 4.2 o następujące funkcje:

  • Większa liczba grup sygnalizacyjnych, detektorów, punktów meldunkowych, jak również warunków logicznych i stałych.
  • Weryfikacja instrukcji sterowania sieciowego (np. PTV BALANCE) przez TRENDS (nie przez jednostkę sterującą)
  • Wsparcie dla aktualnych wymagań interfejsów OCIT-O i OTS.
  • Pełne wsparcie dla telegramów R09.xx np. rozkłady jazdy dla dynamicznej priorytetyzacji transportu publicznego.
  • Integracja źródeł detekcji aktualnej sytuacji drogowej np. wykorzystanie czasów podróży z systemów TOMTOM w logice sterowania
  • Połączenie opartego o model sterowania systemu PTV EPICS z TRENDS. Taka kombinacja unikalnie łączy zalety sterowania w oparciu o model ze sterowaniem w opraciu o zaimplementowane reguły.

Zasadniczo, implementacja TRENDS kernel jest bezpłatna. Można ją uzyskać kontaktując się z GEVAS software.