Projekt badawczy C-ITS Hesja: Kolejny krok w kierunku kooperatywnej, skomunikowanej sieciowo i zautomatyzowanej mobilności

Projekt C-ROADS będący fundamentem wdrożenia inteligentnej i skomunikowanej sieciowo infrastruktury transportowej w Europie z powodzeniem zakończył piąty rok swojego funkcjonowania. Istotą projektu C-ROADS jest transgraniczna harmonizacja i standaryzacja opartych o infrastrukturę kooperatywnych, inteligentnych systemów transportu (usługi C-ITS). Projekt jest współfinansowany z instrumentu Unii Europejskiej “Łącząc Europę” na sumę łączną 3,03 miliona euro.

Jako część strategii wykorzystania technologii kooperatywnego transportu Zarząd Dróg i Ruchu Hesji (Hessen Mobil) wraz z partnerami naukowymi i firmami przygotował projekt pilotażowy na terenie Hesji, poszerzając odpowiednio istniejący wcześniej obszar testowy DRIVE dla zautomatyzowanego i skomunikowanego sieciowo transportu.

Usługi C-ITS opracowane w projekcie pilotażowym Pilot Hessen zaprezentowano podczas spotkania końcowego, które odbyło się wirtualnie 26.10.2020. Firma GEVAS software pracowała nad zagadnieniami systemów wskazywania optymalnej prędkości pojazdu (GLOSA) oraz predykcji czasów przełączania sygnalizacji. Rezultaty zostały w sposób efektowny przedstawione podczas dwóch demonstracji. Pierwsza prezentuje naszą aplikację na smartfony trafficpilot jako wariant wykorzystujący komunikację za pomocą sieci telefonii komórkowej. Druga przedstawia rozwiązanie oparte o komunikację ETSI G5 oraz interfejs OCIT-O V3.0 z przydrożnymi stacjami ITS (Roadside Unit) firmy AVT STOYE.

Partnerzy projektu C-Roads – Pilot Hessen:

  • Zarząd Dróg i Ruchu Hesji (koordynacja projektu)
  • AVT STOYE GmbH
  • Bayerische Medien Technik GmbH
  • Continental Teves AG & Co. oHG
  • Garmin Würzburg GmbH
  • GEVAS software GmbH
  • Hessen Digital Radio GmbH
  • Heusch/Boesefeldt GmbH
  • SWARCO Traffic Systems GmbH