Project Description

System sterowania ruchem w Bazylei

Bazylea jest trzecim co do wielkości miastem w Szwajcarii i ważnym europejskim węzłem komunikacyjnym. W obszarze metropolitalnym Bazylei żyje ponad 700 tysięcy mieszkańców trzech narodowości. W mieście swoją siedzibę ma wiele przedsiębiorstw. Jest ono również centrum handlu i kultury oraz miejscem łączącym szlaki komunikacyjne pomiędzy Francją, Szwajcarią i Niemcami. W efekcie, w Bazylei i okolicach występuje duże natężenie ruchu.

Komputer do sterowania ruchem, który powstał w 1979 roku jest przestarzały i nie spełnia już aktualnych wymagań. Firma GEVAS software wspólnie z firmą Bergauer AG uruchomiła nowe centrum sterowania ruchem kompatybilne ze standardem OCIT.

Komunikacja nowego rozwiązania z urządzeniami sygnalizacji świetlnej odbywa się przez interfejs OCIT. Takie podejście umożliwia również rejestrowanie stanu sygnalizacji świetlnej oraz zdalne zasilanie sterowników ruchu w dane. Poza tym nowe centrum jest połączone z nadrzędnym systemem sterowania, który jest centralną bramą do urzadzeń szwajcarskiego systemu dróg krajowych.

Zamawiający:
Polizei- und Militärdepartement der Kantonspolizei Basel-Stadt