TÜS Berlin

Berlińskie zakłady komunikacyjne zarządzają liniami autobusowymi, tramwajowymi oraz metrem, a każda z tych sieci jest największa w Niemczech.

Autobusy i tramwaje są uprzywilejowane na skrzyżowaniach przez lokalne – zależne od ruchu metody sterowania, tak aby minimalizować czasy postoju. System oparty o sygnał radiowy/GPS odpowiada za rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów. By zagwarantować wysoką jakośc działania systemu uprzywilejowana konieczne jest stałe i automatyczne monitorowanie wszystkich urządzeń.

W 2000 roku zakłady komunikacyjne zleciły firmie GEVAS software realizację pierwszego etapu technicznego systemu monitorowania uprzywilejowania tramwajów (TÜS1). Aktualnie system jest uruchomiony, a jego bazę stanowi narzedzie VTmonitor firmy GEVAS software.

W związku z tym, że system nadzoru i analizy nad funkcjonalnością działał bardzo dobrze władze Berlina zdecydowały się na jego rozbudowę. W chwili obecnej właczone są do niego wszystkie linie autobusowe. Łącznie 1250 systemów sygnalizacji świetlnej jest monitorowanych w sposób ciągły i automatyczny.

Zamawiający:
Berliner Verkehrsbetriebe BVG