Adaptacyjne sterowanie sieciowe w Ingolstadt

W projekcie TRAVOLUTION główna sieć drogowa została wyposażona w rozwiązanie adaptacyjnego sterowania sieciowego BALANCE.
Słowo Travolution jest neologizmem, na który składają sie słowa TRaffic (ruch drogowy) i eVOLUTION (ewolucja). To zatem kombinacja inżynierii ruchu i ewolucyjnych metod optymalizacji. W projekcie Travolution metody te zostały użyte po raz pierwszy w Niemczech do optymalizacji sterowania ruchem w całej sieci drogowej, a także do określania możliwie najlepszych zielonych fal.

Sterowanie sieciowe z użyciem algorytmów genetycznych
Sterowanie sieciowe w procesie ewolucyjnym przy pomocy algorytmów gentycznych umożliwia najlepsze sterowanie sygnalizacją świetlną w całej sieci drogowej, dla wszystkich użytkowników dróg jednocześnie. Proces sterowania sygnalizacją nieustannie dostosowuje się do aktualnych warunków ruchu. Zielona fala jest dostosowywana do ruchu znacznie lepiej niż w przypadku standardowych metod sterowania. Podsumowując: 46 sygnalizacji świetlnych zostało wyposażonych w adaptacyjne sterowanie sieciowe BALANCE rozbudowane o algorytmy genetyczne.

Sterowanie sieciowe to oszczędnośc paliwa i mniejsze zanieczyszczenie powietrza
Projekt TRAVOLUTION ma ogromny potencjal zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny. Dzięki nowej technologii sterowania w mieście Ingolstadt udaje się zaoszczędzić 700 000 litrów paliwa rocznie – tylko dzięki temu, że pojazdy zatrzymują się rzadziej. To oznacza również mniejszą o 1600 ton emisję dwuntlenku węgla do atmosfery. Poza tym czas oszczędzany w korkach może być spożytkowany w sposób bardziej produktywny. Po wprowadzeniu nowego systemu korzyści ekonominczne przekroczyły koszty inwestycji już po roku funkcjonowania.

Rozsądny krok w kierunku zrównoważnonego ruchu drogowego
Optymalizacja sieci drogowej nie polega na poprawie prędkości ruchu, ale na poprawie jego płynności. Projekt TRAVOLUTION to jeden z elementów koncepcji inteligentnego ruchu drogowego. Inne elementy to ścieżki rowerowe, przyjazna użytkownikom komunikacja miejska i ekonomiczne technologie w przemyśle motoryzacyjnym. Projekt TRAVOLUTION pomaga lepiej wyokrzystać istniejącą infrastrukturę.

Partnerzy projektu:

  • City of Ingolstadt, Office for Traffic Management
  • AUDI AG
  • Technische Universität München, Chair for Traffic Engineering
  • GEVAS software

Projekt wspierany przez Federealne Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Komunikacji i Technologii