Manager strategii NRW

Zarządzanie strategiczne jest kompleksowym podejściem do sterowania ruchem drogowym. Oznacza wykorzystanie wszystkich danych wejściowych, algorytmów oraz metod sterowania.

Właśnie takie rozwiązanie zostało zaimplementowane w Nadrenii Północnej Westfalii. Centra sterowania ruchem w Leverkusen i Dusseldorfie mogą koordynować swoje strategie sterowania w najlepszy możliwy sposób.

To kompleksowe podejście otwiera wiele możliwości związanych z efektywnym sterowaniem ruchu i pozwala na zwiększenie przepustowości sieci ulicznej w obydwu regionach. Przykładowo, jeśli zator w Dusseldorfie wpływa na ruch w całym regionie kierowcy mogą otrzymać informacje o korzystniejszych trasach alternatywnych. Jednocześnie oba centra zachowują swoją niezależność.

Projekt oparty został o moduł zarządzania strategicznego, który wchodzi w skład produktu VTmanager. Zdarzenia drogowe identyfikowane są na podstawie automatycznego rozpoznawania sytuacji drogowej. Zaimplementowany system Workflow steruje uruchamianiem konkretnych strategii sterowania dopasowanych do sytuacji drogowej. Uruchomienie optymalnej strategii sterowania siecią drogową jest następstwem weryfikacji, czy dana strategia spełnia wytyczne obu współpracujących partnerów. Istnieje możliwość przejęcia kontroli sterowania przez operatorów systemu.

W celu skutecznego zintegrowania istniejącego systemu z elementami zarządzania strategicznego, opracowany został interfejs komunikacyjny OTS. Interfejs KEx OTS umożliwił komunikację pomiędzy systemem dystrybucji danych w Nadrenii Północnej Westfalii, a systemem w mieście Duesseldorf opartym o protokół OTS.

Zamawiający:
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen