Prezentacja końcowa 07-08 październik 2015 “Efektywne i bezstresowe przemieszczanie się po mieście przyszłości dzięki Car2x”

Końcowa prezentacja projektu badawczego UR:BAN miała miejsce w Düsseldorfie w dniach 07-08 października 2015.

UR:BAN oznacza Przestrzeń miejska: zorientowane na użytkownika systemy wspomagające i zarządzanie sieciowe (Urbaner Raum: Benutzergerechte Assistenzsysteme und Netzmanagement).

Intencją partnerów w projekcie UR:BAN było tworzenie ruchu miejskiego przyszłości w sposób bezpieczny i efektywny.

Po 4 latach badań wyniki zostały przedstawione na oficjalnej prezentacji końcowej. Goście mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz wysoce zaawansowanymi systemami podczas bezpośrednich rozmów z ekspertami. W centrum wystawowym odbyły się wykłady i pokazy, jak również rozbudowane, rzeczywiste symulacje 50 pojazdów testowych.

Jako eksperci inteligentnego zarządzania ruchem miejskim kierowaliśmy podprojektem “Infrastruktura Kooperatywna”.

Nasi inżynierowie mieli za zadanie określić jak systemy należy skonstruować aby umożliwić interakcje ich poszczególnych komponentów między sobą oraz z komponentami zewnętrznymi. Rezulataty zostały ujęte w fomie wytycznych. Celem wytycznych jest wspomaganie osób odpowiedzialnych za decyzje polityczne i techniczne w procesie implementacji Systemów Kooperatywnych w miastach, jak również zagwarantowanie możliwości przeniesienia rozwiązań Kooperatywnych z projektu UR:BAN do innych społeczności.

Opracowanie wytycznych oparte zostało o kompleksowe testy i analizy rozwiązań projektu UR:BAN zarówno w laboratorium, jak i warunkach rzeczywistych. W tym celu rozwiązania Car2x zostały zintegrowane z naszym narzędziem do zarządzania ruchem VTmanager w systemach ruchu miejskiego w Düsseldorf oraz Kassel.

W projekcie badawczym UR:BAN pracowało wspólnie 31 firm z branży motoryzacyjnej, logistycznej, elektronicznej oraz informatycznej, a także liczne placówki badawcze.

Aktualizacja (18/04/2016)