Projekt zakończony sukcesem

Referencyjna architektura ITS ma na celu uszczegółowienie framework’a RIAD (Rahmenwerk für IVS-Architektur in Deutschland) w kategorii usług ITS dotyczących informacji o ruchu w transporcie indywidualnym.

Obejmuje ona wszelkie informacje dla użytkowników dróg niezależnie od medium komunikacji. Są to informacje przekazywane drogą radiową (rozgłośnie radiowe, sieci WLAN, technologie DMR, telefonia komórkowa, itp.) do urządzeń użytkowników końcowych, jak również za pomocą komunikacji C2X, a także znaków zmiennej treści.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem.