Stopka

Odpowiedzialność za treść

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje na naszej stronie internetowej były aktualne, ale nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczone treści. Zgodnie z §7 ust.1 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach), prawo ogranicza naszą odpowiedzialność dostawcy usług do naszych własnych treści na stronach internetowych. Zgodnie z §§8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do wykonywania nadzoru nad przekazanymi nam lub zapisanymi na naszej stronie informacjami osób trzecich. Jednak będziemy natychmiast usuwać takie treści po stwierdzeniu, że naruszają prawo. Nasza odpowiedzialność w takim przypadku rozpoczyna się w momencie, gdy stajemy się świadomi, że zostało naruszone prawo.

Odpowiedzialność za linki

Nasza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy żadnego wpływu na informacje zawarte na tych stronach internetowych i nie dajemy żadnej gwarancji ich poprawności. Za treść stron osób trzecich odpowiadają ich twórcy/dostawcy. Linki do tych stron zostały na dzień ich podłączenia sprawdzone pod kątem legalności i nie znaleźliśmy ŻADNEJ PODSTAWY jakiegokolwiek prawdopodobnego naruszenia prawa. Będziemy niezwłocznie usuwać link, po stwierdzeniu, że narusza prawo.

Prawa autorskie

Treści i dzieła przedstawione na niniejszych stronach internetowych podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakakolwiek forma komercjalizacji, wykraczająca poza zakres dopuszczalny na mocy ustawy o prawie autorskim wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, respektowane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności dotyczy to treści stron trzecich. Jeśli jednak dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Źródło: eRecht24 Disclaimer

Zgodnie z §5 TMG

Adres i Kontakt

GEVAS software GmbH
Nymphenburger Straße 14
80335 München
49 89 25 55 97 0
software@gevas.de

Kierownik
Dipl.Ing. MBA Ernestos Varvaroussis

Rejestr handlowy
Amtsgericht München, HRB 131 292

Biznes Identyfikacja No.
DE 812 974 528