Dusseldorf jest jednym z pierwszych miast w Europie, gdzie 28 stycznia firma Audi AG uruchomiła usługę “Ampelinfo Online”.

W Dusseldorfie, w kilku kooperatywnych projektach badawczych opracowano innowacyjne rozwiązania z dziedziny zarządzania ruchem. W jednym z najbardziej nowoczesnych centrów zarządzania ruchem w Europie, wyposażonym w nasze oprogramowanie do zarządzania ruchem VTmanager, stworzono fundamenty technologii jazdy w środowisku sieciowym. Było to możliwe dzięki finansowanym z budżetu federalnego projektom: UR:BAN – “przyjazne użytkownikom systemy wspomagania i zarządzania siecią drogową”, KoMoD – “kooperatywna mobilność w cyfrowej infrastrukturze w Dusseldorfie”.

Wspólnie z naszym partnerem Traffic Technology Services (TTS) opracowaliśmy sposób na scentralizowaną komunikację między sygnalizacją świetlną a pojazdami, bez konieczności kosztownej rozbudowy infrastruktury sygnalizacji świetlnej. Te innowacyjne rozwiązania stanowią punkt wyjścia do uruchomienia usług Car2X z zakresu predykcji fazy sygnalizacji świetlnej.  Takie rozwiązanie stosuje obecnie firma Audi w swoich pojazdach produkowanych seryjnie.

Aby zaoferować usługę predykcji fazy sygnalizacji świetlnej należy zarejestrować cyfrowe dane o stanie sygnalizacji świetlnej, przetworzyć je na informacje w odpowiedniej postaci, a następnie przesłać do kierowców. Taką informację w formie ilości czasu do następnego sygnału zielonego na sygnalizatorze, bądź w formie rekomendowanej prędkości pozwala kierowcom na płynny przejazd przez najbliższe skrzyżowanie z sygnalizacją.

By umożliwić funkcjonowanie usługi firma GEVAS software dostarcza prognozy faz sygnalizacji świetlnej dla całego obszaru miejskiego w Dusseldorfie. Takie prognozy, wyliczane przy użyciu naszego oprogramowania do zarządzania ruchem  VTmanager, są udostępniane dostawcy usługi  – firmie TTS i są jednocześnie źródłem danych dla naszego asystenta zielonej fali trafficpilot w Dusseldorfie.

© AUDI

 

© AUDI

 

© AUDI